Actualitate

Liceul Agricol din Geoagiu: Digitalizare prin Planul Național de Redresare și Reziliență

Magdalena Șerban

De nenumărate ori, directorul Li­ce­u­lui Tehnologic Agricol „Alexandru Borza“ Geoagiu, profesorul Octav Cismaşiu, a subliniat faptul că cele 57 de unități de învățământ liceal cu acest profil, active la nivel na­țional, sunt insuficiente pentru nevoile de pe pia­ța muncii. Ba mai mult, crede și încu­ra­jea­ză pro­cesul de di­gi­ta­lizare, inclusiv această ramură îndreptându-se către un viitor smart.

 

Agricultura noii generații

„Să nu uităm că ne adresăm unui segment tânăr, în for­mare. Din acest motiv suntem prezenți în social media (ca instituție) în mod constant, avem conturi de Facebook, Instagram și Tik-Tok. Tocmai pentru a le menține viu inte­resul față de noutăți și pers­pective. Acolo postăm de la acțiuni și până la exemple și informații de interes. La ora actuală lucrăm la scrierea ce­rerii de finanțare pentru un Smart Lab pe care să-l dez­voltăm prin Planul Național de Redresare și Reziliență – PNRR, adică un proiect în baza căruia vom putea achiziționa im­pri­mante 3D, creioane 3D, brațe robotizate, folosite în tot felul de ac­tivități. Spre exemplu, un astfel de braț poate fi programat pentru a în­văța să semene. Scopul este unul educativ, nu vor înlocui implicarea u­mană, deci nu sunt profesionale. La fel cum am cum­părat acele plăci spe­ciale care măsoară temperatura solului, PH-ul, umiditatea, deci fur­nizează indi­ca­tori și parametri. Suma pe care o im­plică fi­nan­țarea este de 60.000 de euro. Mai exact, mini­mum 30.000 de euro sunt alo­cați pen­tru trun­chiul comun (toate ma­teriile) și ma­ximum 30.000 de euro, pen­tru spe­cificul unității de învățământ. Sunt două componente care merg la pa­chet. Ur­mează să studiem po­si­bi­li­tatea achi­zi­țio­nă­rii, tot în cadrul aces­tui demers, a unei drone Multi­spec­tral, pentru mo­ni­torizarea cul­turilor. A­vem deja una, dar face lu­crări precum stropiri și fer­tilizări”, a trans­mis pro­fe­so­rul Octav Cismaşiu (foto), directorul Liceului Teh­nologic Agricol „Alexandru Borza” din Geoagiu. Acesta a mai tras un semnal de alarmă legat de lipsa unei forțe de muncă spe­cializate, con­clu­zia ex­tră­gând-o în urma mai mul­tor întâlniri avute cu fer­mi­erii, cu prilejul unor ac­ți­uni organizate la nivel ju­dețean și nu nu­mai. Prin urmare, cele 57 de licee agri­cole din momentul de față se dovedesc puține față de cele 200, câte erau pe vremuri.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura