Politica si administratie

Liceele agricole au nevoie de finanțări pentru retehnologizarea bazei materiale

Magdalena Șerban

Așa cum se practică la venirea toam­nei, recent, a avut loc Sarbătoa­rea cres­cătorilor de ovine „Țurcana, Regina Munților” – ediția a XVII-a, ce s-a desfășurat în satul Costești din comuna Orăștioara de Sus.
Mii de oameni au luat pulsul ciobă­ni­tului, bucurându-se în egală măsură de produse tra­diționale și un spec­tacol folcloric de ex­cepție. Prin­tre cei care nu aveau cum să lipsească de la eve­ni­ment s-a numărat pro­­fe­so­rul Octav Cismaşiu (foto), direc­torul Liceului Teh­nologic Agri­col „Alexandru Borza” din Geoagiu, care pro­movează și o concluzie legată de ramura în care activează.

Semnal de alarmă
„Am fost extrem de impresionat de faptul că tradiția și rasele de ovine sunt păstrate și, mai mult decât atât, sunt crescute și dezvoltate pe plaiurile noas­tre autohtone. Impresionantă a fost și expoziția de utilaje agricole folosite pentru a asigura o producție sporită, cu lucrări minim învazive asupra solului. Știm ca este o nevoie de mecanizatori care să utilizeze aceste echi­pamente la potențialul lor maxim. Retoric mă întreb, când va fi momentul ca liceele agricole să be­ne­ficieze de finanțări pentru a pu­tea reteh­no­logiza baza ma­te­ria­lă, astfel încât să putem veni în întâmpinarea teh­nologiei și a necesităților fermierilor. Tragem un semnal de alarmă, mai ales în aceste condiții vitregi, asupra impor­tan­ței învăță­mân­tului agricol, a dotării bazei materiale a liceelor agricole, pe fondul păs­trării tradițiilor românești și a do­rin­ței noas­tre de a livra specialiști pe mă­sura ne­voilor impuse de fermieri ”, a fost mesajul transmis de profesorul Octav Cismaşiu.