Actualitate

Libertatea i s-a părut prea grea

În loc să-și îndeplinească obliga­țiile impuse de instanță în urma unei condamnări cu suspendare, un băr­bat dintr-un sat de lângă Orăștie s-a făcut nevăzut imediat după sen­tință.

Nu i-a păsat deloc
Degeaba a fost somat în repetate rânduri de consilierul din cadrul Ser­viciului de Probațiune Hunedoara să se prezinte la întruniri. Prin urmare, bărbatul va ajunge după gratii după ce pedeapsa de 9 luni cu suspendare s-a transformat într-una cu execu­tare. În referatul de evaluare întocmit de con­silierul de probaţiune s-a ară­tat că individul se află în evidența Ser­viciului de Probațiune Hunedoara în baza sen­tinței penale prin care a fost con­dam­nat la pedeapsa de 9 luni închi­soare pentru săvârșirea infrac­țiunii de con­ducere a unui vehicul fără permis de conducere. A fost con­vocat la se­diul Serviciului de Proba­țiune Hunedoara, în vederea punerii în executare a sen­tinței penale de con­damnare și a realizării primei în­tre­vederi, prin inter­mediul a două adre­se, adrese retur­nându-se cu men­țiunea „Destinatarul mutat din localitate”. Polițiștii au făcut rost de numărul de telefon al con­damnatului, acesta fiind sunat de consilier, însă
n-a fost cooperant.
După ce a fost anun­țat că se cere tri­miterea sa la în­chisoare, individul
s-a prezentat în fața judecătorului și a cerut un ter­men pe a-și îndeplini sarcinile, dar tot nu s-a prezentat în faţa autorităţilor pentru a-şi îndeplini obligaţiile sta­bilite de către instanţă. Mai mult, la ur­mătorul termen nu s-a mai prezentat în faţa instanţei ma­ni­festând dezin­te­res şi lipsă de respon­sa­bilitate. Ma­gis­trații au constatat astfel că băr­batul nu a îndeplinit, cu rea-credinţă, măsurile de supra­ve­ghere, așa că au dispus revocarea sus­pendării sub su­praveghere a exe­cutării pedepsei de 9 luni închisoare. (M. Gânju).

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.