Politica si administratie

Lege pentru românii afectați de poluare remanentă

Parlamentul României a adoptat astăzi (n.r. – ieri) proiectul legislativ pri­vind re­du­cerea vârstei standard de pen­­sio­nare cu 2 ani pentru locuitorii din Vața de Jos și Răchitova (jud. Hunedoara), pe care l-am inițiat la finalul anului tre­cut. În procesul legislativ au mai fost incluse pe această listă și localități din județele Brașov, Dolj și Harghita, care se confruntă cu situații similare. Este un act de normalitate, care vine să co­recteze și să completeze un cadru legis­lativ deja existent, în spiritul echi­tății și a solidarității naționale.
Statul român are datoria de a asigura condiții egale de trai pentru toți ce­tățenii săi, iar pentru acest lucru tre­buie să ținem cont inclusiv de realitățile de la nivelul fiecărei comunități. Există anumite regiuni care au fost supuse unui grad mai ridicat de poluare și risc medical față de media națională. Una dintre ele este în județul Hunedoara, unde activitățiile industriale și miniere au reprezentat principala sursă de dez­voltare pentru zeci de ani.
Județul Hunedoara, după București, con­tribuia cel mai mult la PIB-ul României spre finalul anilor 1980. Cu industria și activitatea minieră s-a dezvoltat și un mediu poluant. Locuitorii comunelor Vața de Jos și Răchitova din județul Hunedoara au fost expuși la nu­me­roase mijloace de poluare, care au dă­unat și au până în ziua de astăzi urmări semnificative asupra sănătății gene­rale în comunitățile locale respective. Fabrici de var, cărămidă, calcită, vop­sele, mine, toate aceste activități au produs și locuri de muncă, respectiv dez­voltare economică, dar au venit cu un preț: o speranță de viață scăzută.
Continuăm să facem proiecte de lege care să vină în sprijinul româ­ni­lor. Din păcate, USR s-a opus acestei inițiative și toți de­putații lor au votat împotriva adoptării. In­clusiv repre­zen­tantul din ju­de­țul Hunedoara. Doresc să le mul­țumesc co­legilor parla­men­tari care au susținut acest pro­iect și care au înțeles si­tuația hu­nedorenilor din Vața de Jos și Răchitova.

 

Natalia-Elena INTOTERO
Deputat PSD Hunedoara
Președintele Comisiei pentru învățământ

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.