Comunitate

Lăpugiu de Jos: E vremea adeverințelor pentru APIA

Magdalena Șerban

La sediul administrativ al comunei Lăpugiu de Jos, procesul de trans­mi­tere a documentelor online către APIA e în desfășurare. Foarte mulți cetățeni se bazează pe acești bani obținuți din subvenții, așteptându-i ca pe pâinea caldă.

Un sprijin pentru ramura agricolă din România
Recent, conducerea centrală a Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a dat o veste bună fermierilor care așteaptă subvențiile în avans pentru campania 2023. Aceștia vor putea să solicite de la jumătate lunii aprilie adeverințele-punte care le permit să ia credite în baza subvențiilor ce urmează să le intre în conturi în acest an. O altă noutate oferită de re­prezentanții Agenției este că Pro­gra­mul ”De 3 ori subvenția” va continua și în 2023, funcționând similar anului trecut. Astfel, fermierii pot primi adeverințe pentru credite, pentru 3 ani de subvenții, adică anul în curs și încă 2 ani în avans. .”În continuare, trimitem online ade­ve­rin­țele anuale că­tre APIA, însă e prioritar ca toți cei care și-au vândut din te­re­nurile cu­prin­se la încasarea sub­ven­ți­i­lor să în­științeze în timp util pentru a fi operate schim­bările și a nu se creea suprapuneri. Oricum, cererile de plată le vor semna la centrul APIA sau cei care au optat pentru aplicația online, le vor parafa prin semnătura electronică. Registrul Agricol al comunei încă nu e digitalizat în totalitate, de aceea mergem în paralel cu cel pe suport de hârtie. Asta, până vom finaliza partea digitală”, a spus Alin Chiorean (foto), primarul din Lăpugiu de Jos. Reamintim că agri­cultorii vor putea primi, în baza acestor cereri unice, diferite subvenţii din fon­duri europene sau naţionale pentru sec­toarele vegetal şi zootehnic, dar şi pentru domenii specifice precum agro­mediu şi climă, agricultură eco­lo­gică sau compensaţii pentru zone afectate de secetă sau inundaţii. Ei tre­­buie să completeze o singură ce­rere de plată, chiar dacă utilizează te­renuri în localităţi sau judeţe diferite. Cei care sunt deja beneficiari îşi vor actualiza la completarea cererii doar datele care au suferit modificări faţă de anul anterior. Totodată, o altă ca­te­gorie e reprezentată de fermierii care preferă calea Internetului, descur­cân­du-se cu regimul online. Astfel, aceia care doresc să beneficieze de sub­venţiile APIA accesând sistemul di­gital vor putea depune online Cererea Unică de Plată până în 15 mai 2023, cu sem­nătură electronică, prin folosirea apli­cației IPA-Online, fără a mai fi necesară prezentarea la centrele județene sau locale ale instituţiei. Dar trebuie să știe că este necesar să se anunțe (prin me­saj telefonic sau prin e-mail) func­țio­narul desemnat să gestioneze cererea despre faptul că se dorește să se sem­neze electronic. Semnătura elec­tro­nică aplicată pe cererea de plată trebuie descărcată din aplicația IPA-Online la data de­punerii. Angaja­men­tele și declarațiile, parte a cererii de plată, se vor sem­na, de asemenea, electronic la ace­eași dată.