La Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a început cea de-a doua sesiune de admitere – septembrie 2020

Luni, 7 septembrie, începe ce-a doua sesiune a ADMITERII – SEPTEMBRIE 2020 la UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA, instituţie de învăţământ superior şi cercetare cu caracter public, de stat, reevaluată de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) cu calificativul maxim „Grad de încredere ridicat”și pentru perioada 2020-2025.
Înscrierea se organizează ONLINE pentru toate programele de licență și de masterat la care au rămas disponibile sau au fost repartizate locuri la buget, la taxă sau pentru învățământul la distanță. Locurile scoase la concurs sunt comunicate pe site-ul instituției (www.uab.ro – secțiunea admitere.uab.ro), în presă și în paginile de social media ale UAB.
Înscrierile din sesiunea de toamnă a ADMITERII se fac tot online, pe platforma specializată (https://admitereonline.uab.ro/), candidații având la dispoziție deopotrivă metodologia, un GHID PRACTIC (http://admitere.uab.ro/upload/95_403_7_07_ghidul_candidatului.pdf) și un tutorial video, care să le faciliteze înscrierea rapidă, plăcută și eficientă la programele de studii dorite. De asemenea, candidații pot folosi, în continuare, o adresă de consultanță ([email protected]), la care vor obține toate detaliile dorite despre programele universitare, condițiile de admitere, facilități, taxe de studiu, cazarea în căminele studențești și altele.
Sesiunea de toamnă a Admiterii la UAB începe în data de7 septembrie și se va organiza în următoarele etape:

7 septembrie – 18 septembrie- Înscrierea candidaţilor;
19 septembrie- Susţinerea interviului motivaţional / Proba de competenţă lingvistică (doar la specializările unde este cazul);
21 septembrie- Afişarea rezultatelor admiterii;
21 septembrie – 25 septembrie- Înmatricularea candidaţilor admişi pe LOCURI FINANŢATE DE LA BUGET şi înmatricularea candidaţilor admişi pe LOCURI CU TAXĂ;
28 septembrie – 30 septembrie- Înmatricularea CANDIDAŢILOR ADMIŞI PE LOCURI CU TAXĂ (realizată la nivel de secretariate ale facultăţilor, în zilele lucrătoare).

Începând cu data de 1 septembrie se organizează și Admiterea la cele patru Școli Doctorale din cadrul UAB (Istorie, Filologie, Contabilitate și Teologie), examenul de admitere având loc în data de 8 septembrie.
Universitarii albaiulieni se pregătesc intens pentru un nou an universitar, în care studenții UAB să beneficieze de condiții de învățământ și cercetare, dar și sociale la standarde ridicate. O prioritate strategică a universității albaiuliene o reprezintă extinderea și îmbunătățirea continuă a bazei materiale și de cercetare, în vederea pregătirii profesionale de înaltă calitate a studenților din toate domeniile, de la toate cele cinci facultăți: FACULTATEA DE ISTORIE ȘI FILOLOGIE, FACULTATEA DE ŞTIINȚE ECONOMICE, FACULTATEA DE ŞTIINȚE EXACTE ȘI INGINEREȘTI, FACULTATEA DE DREPT ȘI ŞTIINTE SOCIALE ȘI FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ. În prezent, dotarea Universității, a laboratoarelor didactice şi de cercetare, este comparabilă cu cea din universităţile dezvoltate din Europa. Efortul investiţional sistematic prevăzut prin planurile strategice de dezvoltare a asigurat extinderea şi modernizarea spaţiilor de învăţământ, cercetare, servicii sociale şi culturale pentru studenţi şi cadre didactice, astfel încât Universitatea are în proprietate sau în administrare un număr de 16 clădiri destinate activităţilor de învăţare şi cercetare (multe dintre ele clădiri de patrimoniu național), 4 cămine studenţeşti la standarde europene (cu o capacitate totală de cazare de peste 800 de locuri; amenajările şi dotările standard ale fiecărui cămin: camere cu 3 locuri, mobilier ultramodern, grup sanitar propriu, frigider, TV; oficiu cu maşini de spălat automate, sală multifuncţională, săli de lectură, oficii dotate cu aragaz şi hote electrice; conexiune INTERNET în fiecare cameră), o Bibliotecă Universitară (care include un fond important de cărți și periodice, cinci săli de lectură specializate, cu acces liber la raft şi de o Bibliotecă virtuală), un restaurant studențescși o sală de sport modernă.
Pentru extinderea și modernizarea bazei materiale, începând cu anul 2019, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia implementează proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din cadrul corpului D și a corpului H ale Universității 1 Decembrie 1918”, având un buget de peste24 milioane lei, din care 23,9 milioane lei sunt alocate din bugetul Regiunii Centru al POR 2014-2020, Prioritatea de investiții 10.1A, Obiectivul specific 10.3 pentru creșterea calității în învățământul universitar (inclusiv dotarea laboratoarelor). Tot în sprijinul studenților albaiulieni, UAB derulează un amplu proiect investițional pentru construirea și punerea în funcțiune a unui nou cămin studențesc (cel de-al cincilea), dotat la cele mai înalte standarde. Acesta va avea 123 de camere dotate cu toate cele necesare pentru ca viața de student să fie și mai plăcută. Investiția se ridică la aproape 20.000.000 de lei.
Reamintim faptul că Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia are un punct de ADMITERE, pentru județul Hunedoara, în incinta Colegiului Național Pedagogic „Regina Maria”din Deva, care va funcționa pe întreaga perioadă a înscrierilor (interval orar 9.00-15.00), pentru situații speciale care nu le permit candidaților înscrierea online de acasă. Mulțumim, și pe această cale, pentru întregul sprijin,tuturor colaboratorilor din cadrul Colegiului Național Pedagogic și Inspectoratului ȘcolarJudețean  Hunedoara!

(Biroul de presă al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia)

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.