ActualitateComunitate

La Ilia, două cămine culturale sunt renovate și modernizate din fonduri nerambursabile

În cadrul apelului PNRR, edilii care și-au dau interesul au avut șansa să câș­tige susținere financiară în vederea rea­bilitării unor clădiri publice, obiec­ti­vul fiind nu doar unul de modernizare, ci și de obținere a independenței ener­getice a acestora, cu ajutorul montării unor pa­nouri fotovoltaice. Pe scurt, acest de­mers va duce la reducerea chel­tuielilor de întreținere și func­țio­nare a res­pec­tivelor edificii. Condu­ce­rea comunei Ilia nu a stat pe gânduri, primind undă ver­de pentru două că­mine culturale.

Soarele, sursă gratuită de energie
,,În aceste zile, lucrăm la reabilitarea că­minelor culturale din satele Săcămaș și Sârbi. La cel din Săcămaș, lucrările sunt aproape gata, iar la cel din Sârbi se află în plină desfășurare. Aceste două proiecte de reabilitare moderată și creștere a efi­ci­enței energetice a celor două edificii s-au obținut în urma ce­rerilor de finanțare de­puse de noi, ad­mi­nis­trația publică locală, la Ministerul Dez­voltării, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Fi­nan­țarea a fost aprobată, iar în acest sens, primăria a realizat auditul ener­getic, expertiza tehnică și studiul DALI. Am organizat procedurile de li­ci­tație pentru achiziționarea lucrărilor de pro­iectare și execuție și ne-am apucat de treabă. Astfel, aceste două clădiri cul­tu­rale vor fi modernizate atât din punct de vedere constructiv cât și energetic, do­bândind independență energetică prin montarea unor sisteme fotovoltaice cu pu­tere instalată de 5kW pe fiecare edificiu în parte”, a transmis primarul din Ilia, Marius Omotă (foto). Conform pre­ve­de­rilor PNRR, renovarea va conduce la o re­ducere cu 30 la sută a necesarului de energie primară, demonstrată prin stu­diul de audit energetic elaborat în faza de proiectare și certificatul de per­for­manță energetică realizat la finalizarea inves­tiției. (S. Popa)

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura