„Justiţiarul din Hunedoara” îşi ia, din nou, revanşa faţă de Statul Român

Adriana Năstase

“Mi-au acordat 10 mii de euro despăgubiri pentru tortură. M-au torturat în închisoare, m-au bătut poliţiştii de mi-au spart dinţii din gură şi m-au legat în lanţuri la mâini şi picioare şi o bară de fier legată de lanţuri timp de 81 de zile şi 7 zile m-au dus cu lanţuri la picioare şi cătuşe la mâini în faţa ju­de­că­toarei. A avut demnitate judecătoarea şi mi-a respectat dreptul la dreptate şi adevăr fără minciună, doar că a dispus o despăgubire foarte mică, deoarece eu azi sunt bolnav de diabet şi fac tratament cu insulină din cauza suferinţelor produse de cei cu şcoală şi facul­tate”, a scris Vili Rupa, autointitulat “Justiţia­rul din Hunedoara”, pe contul său de Facebook.

Torturat 88 de zile
Asta, după victoria de la Tribunalul Hune­doara în procesul intentat Statului Român pentru că a fost torturat şi bătut de poliţişti, iar apoi achitat. El a cerut daune morale de 128.000 de euro, dar a primit mult mai puţin. Hunedoreanul a mai obţinut, în urma unui pro­ces la CEDO, suma de 50.000 de euro, des­păgubiri pentru că a fost supus la rele tra­tamente în puşcărie.
„Obligă pârâtul să plătească recla­man­tului suma de 10.000 euro sau contrava­loa­rea în lei la data plăţii, cu titlul de des­pă­gubiri morale. Respinge, în rest, acţiunea civilă precizată. Cu drept de apel în 30 de zile de la comunicare, care se depune la Tribu­na­lul Hunedoara”, se arată în decizia judecă­torilor de la Tribunalul Hunedoara.
„Reclamantul Rupa Vili a chemat în ju­decată în calitate procesuală de pârât, Statul Ro­mân, prin Ministerul Finanţelor, repre­zen­tat de Direcţia Generală Regională a Finan­ţelor Publice Timişoara, solicitând obligarea aces­tuia la plata sumei de 128.000 euro cu titlu de despăgubiri morale, pentru preju­di­ciul moral ce i-a fost cauzat, ca victimă a tor­turii. În motivarea acţiunii sale, reclamantul a arătat, în esenţă, că nevinovat fiind, a fost umilit, chinuit şi torturat fizic, bătut de poliţie, legat în lanţuri la mâini şi la picioare. printr-o bară de fier legată prin lanţuri care nu-i per­mitea vreo mişcare, o perioadă de 88 de zile, ţinut două luni într-o cameră de izolare cu şoareci şi şobolani, nefiind considerat om în această viaţă şi, că, i-au fost sparţi dinţii şi a fost dus de şapte ori, în lanţuri, la Tribunalul Hu­nedoara, în faţa judecătorului. Că, urmare a metodelor de tortură fizică şi psihică apli­cate pe durata celor 88 de zile, s-a îmbolnăvit grav, de diabet de tip 2 cu glicemie de 505, că-i amorţesc picioarele şi îi tremură întreg corpul, fiind bolnav de rinichi, prostată, ficat şi aparat digestiv – maladii cauzate de stresul la care a fost supus timp de 20 de ani, în care a trebuit să lupte cu întreg sistemul, pentru a-şi dovedi nevinovăţia şi a-şi reabilita ima­ginea socială maculată prin acuzaţia ne­dreaptă ce i-a fost adusă” (…)

Plimbat cu cătuşele prin faţa presei
„Din examinarea actelor şi probelor do­sa­rului – inclusiv a dosarului nr. 3840/97/2014 şi nr.535/97/2010 ale Tribunalului Hu­ne­doara ce au fost acvirate – această instanţă reţine următoarele: Reclamantul Rupa Vili a sesizat tribunalul cu judecarea unei acţiuni civile, în pretenţii,solicitând despăgubiri bă­neşti pentru un prejudiciu moral ce i-a fost cauzat prin aplicarea unor rele tratamente, asimilabile torturii, inumane şi degradante, sub durata capturării şi depunerii lui în regim de detenţie preventivă la IPJ Hunedoara, pentru încălcarea prezumţiei de nevinovăţie prin prezentarea lui, înaintea instanţei pe­nale, de judecată, în postură de persoană în­lănţuită – având cătuşe la mâini şi la picioare – precum şi prin ,,fabricarea” unui dosar pe­nal în care a fost acuzat de ultraj şi ultraj cu violenţă asupra unui poliţist, în urma ju­de­căţii, fiind achitat în dosarul nr. 6694/97/2014, în anul 2016, de către Curtea de Apel Alba Iulia, în condiţiile în care nu aprimit compensaţii pen­tru răul ce i-a fost produs prin atingerea şi defăimarea imaginii sale în societate, afec­tarea sănătăţii materializată prin declan­şarea unui diabet de tip II cu glicemie de 505, tratament cu insulină, precum şi alte ma­ladii – de prostată, de rinichi şi digestive – toate, cauzate fiind, de stresul la care a fost supus timp de douăzeci de ani”, susţin magistraţii.
„Ca urmare şi văzând că prin hotărârile date în cauzele Rupa Vili c/a României , Curtea dela Strasbourg a constatat dreptul reclamantului la daune morale pentru în­călcarea art. 3; 5; 8; 6 şi13 a Convenţiei Europene pentru Drepturile Omului, această instanţă apreciază că, prin acţiunea do­sarului de faţă, acesta tinde la reevaluarea prejudiciului moral cauzat prin regimul de detenţie preventivă ce a precedat şi însoţit punerea lui sub acuzaţie şi judecarea penală, respectiv, prin metodele de interogare şi re­ţinere pentru săvârşirea unor infracţiuni pen­tru care, în final, a fost achitat, precum şi a consecinţelor acestei perioade de reţinere şi anchetare asupra întregii sale vieţi, respectiv, a personalităţi, a imaginii sale şi a im­po­si­bilităţii de a se mai reintegra în comunitate – urmare a torturii, a stresului prelungit, a persecuţiei şi discreditării sale. Deci, re­cla­mantul solicită despăgubiri suplimentare faţă de cele acordate de CEDO, pentru agra­­varea şi amplificarea prejudiciului moral stabilit de Instanţa Europeană, prin ho­tărârile date în cauzele Rupa Vili c/a Ro­mânia – respectiv, pentru declanşarea ulte­rioară a unor maladii care îi afectează ire­ver­sibil şi grav starea de sănătate şi pentru com­pro­miterea imaginii sociale, cazul fiind media­tizat, iar persoana sa înlănţuită fiind trans­misă pe posturi de televiziune(…) Li­teratura de specialitate în materie atestă, invariabil, că asemenea despăgubiri su­pli­mentare se justifică dacă după stabilirea şi acordarea lor prin hotărâri judecătoreşti de­finitive, se face dovada apariţiei unor noi prejudicii, având drept cauză, acelaşi fapt ilicit.

Finanţele au pierdut
„Vom conchide, aşadar, că faţă de con­si­derentele hotărârilor CEDO – Rupa Vili c/a României – reclamantul justifică ex tunc un prejudiciu moral suplimentar cauzat de circumstanţele regimului de detenţie preventivă şi de anchetare la care a fost supus în anul 1998 şi în anul 2000 şi de stresul prelungit cauzat de inculparea lui pentru săvârşirea de fapte penale pentru care, ulterior, a fost achitat, precum şi pentru defăimarea ce i-a fost adusă prin imputarea acelor fapte penale, pârâtul Statul Român urmând a fi obligat la repararea lui prin acor­dare de despăgubiri suplimentare. Pentru aceste motive, în numele legii hotărăşte: Respinge excepţiile: tardivităţii depunerii precizării de acţiune, a lipsei calităţii pro­cesuale pasive, a prescripţiei şi a autorităţii lucrului judecat – invocate de pârât, prin în­tâmpinare. Admite în parte acţiunea civilă formulată şi precizată de către reclamantul Rupa Vili, domiciliat în Hunedoara, împotriva pârâtului Statul Român prin Ministerul Fi­nanţelor reprezentat de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice prin Adminis­tra­ţia Judeţeană a Finanţelor Publice a judeţului Hunedoara, cu sediul înDeva, str. 1 Decembrie 1918, nr. 30, judeţul Hunedoara şi, în consecinţă: Obligă pârâtul să plătească re­clamantului suma de 10.000 euro sau contravaloarea în lei la data plăţii, cu titlul de des­păgubiri morale’, concluzionează jude­că­torii.

3 comentarii la „„Justiţiarul din Hunedoara” îşi ia, din nou, revanşa faţă de Statul Român

 • 9 februarie 2021 la 23:54
  Permalink

  Politicienii români indiferent de partid au stabilit că tortura este o normalitate în închisoare asupra omului nevinovat . Nu vor să aprobe o lege de reabilitare a victimelor torturii pentru a fi compensați financiar sub formă de rentă lunară , pentru avea un trai decent și demnitate în societate victimele torturii , nu vor . Nu vor politicienii dreptate și adevăr fără minciună pentru victimele torționarilor . Nu vor să fie recunoscute oficial victimele torturii de statul român .

 • 9 februarie 2021 la 23:59
  Permalink

  Atenție , în dosarul în care am primit despăgubiri de 50 de mii de euro a fost doar pentru eroare judiciară , proces necorect , a fost pentru decizia de Achitare din anul 2014 dată definitivă de ICCJ . Nu pentru tortură ,nu violare de domiciliul ,nu pentru răpire de lângă familie timp de 430 de zile nevinovat .

 • 10 februarie 2021 la 13:55
  Permalink

  Bă sărăcie , când bateai oamenii NEVINOVAȚI te simțeai torturat ? ***-m-aș pe neamul tău de sarac . Esti pedepsit de soartă, si sper sa pățești la fel dupa cum ți-a fost inima când bateai oamenii . Sarac ai fost sarac o sa mori , chiar dacă o sa ai 1000000€ esti un nimic . Esti un jegos ,si o știe 90% dintre hunedoreni

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

stiri si ziare