Comunitate

INSEMEX Petroșani, reprezentantul României în Polonia

Magdalena Șerban

După trei ani de pauză, recent, a fost reluată tradiționala Întâlnire a Con­ducătorilor Autorităților Miniere de Stat din Europa (Heads of European State Mining Authorities).
S-a desfășurat la Krotoszyce (Polonia), bifându-se astfel ediția cu nu­mărul 26. INSEMEX Petroșani a re­pre­zentat România la acest eveniment major, delegația fiind alcătuită din dr. ing. George Artur Găman – director general, dr. ing. Daniel Pupăzan – di­rec­tor Tehnic, respectiv drd. ing. Robert Laszlo – Șef departament Securitatea Explozivilor și Articolelor Pirotehnice.

Dezbateri tematice
Faptul că organizarea a avut loc pe meleagurile poloneze nu a fost deloc întâmplător, în 2022 marcându-se ani­versarea a 100 de ani de activitate ne­în­treruptă pentru Autoritatea Minieră de Stat din Katowice. Cu această ocazie, participanții au efectuat și o vizită la compania minieră KGHM Polska Midz S.A., unul dintre cei mai mari angajatori din sud-vestul Poloniei și care pe plan mondial se poziționează pe locul al doilea în ceea ce privește producția de argint, respectiv pe locul al șaselea privind producția de cupru. La finalul întâlnirii, reprezentanții sta­te­lor participante au semnat Memoran­du­mul care cuprinde principalele con­cluzii ce au rezultat în urma dezbaterilor. De asemenea, s-a stabilit de comun acord, ca întâlnirea din anul 2023 să fie organizată de către autoritatea minieră din Republica Cehă, tema viitoarei ședințe de lucru fiind ”Organizarea, struc­tura și competențele Autorităților Miniere de Stat în țările Europene”. „Ca tematică abordată în cadrul ediției cu­rente, amintesc aspectele privind răs­punderea juridică pentru pierderile ca­u­zate de facilitățile miniere închise/ aban­donate. Această a 26-a întâlnire a contribuit la schimbul de cunoştinţe, informaţii şi experienţe cu privire la contextul minier din ţările participante”, a afirmat dr.ing. George Artur Găman, directorul general al Insemex Petroşani şi preşedintele Asociaţiei Salvatorilor Minieri şi de Suprafaţă. De subliniat că în 2016, Institutul Naţional de Cer­ce­tare-Dezvoltare pentru Securitate Mi­nieră şi Protecţie Antiexplozivă – Insemex Petroşani a organizat cea de-a 22-a Întâlnire a Conducătorilor Au­to­ri­tăţilor Miniere de Stat din Europa, ma­nifestare ce s-a desfăşurat la Hotelul Novotel din Bucureşti și a beneficiat de sprijin şi susţinere din partea Ministe­rului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.