Începe proiectarea pentru restaurarea Amfiteatrului de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa

Adriana Năstase
Ieri, conducerea Consiliului Judeţean Hu­ne­doara a semnat contractul pentru serviciile de proiectare şi asistenţă tehnică necesare în cadrul Proiectului de restaurare a Amfi­teatrului din situl Ulpia Traiana Sarmi­zegetusa, fosta capitală a Daciei Romane.

Asistenţă tehnică cap-coadă
Documentul a fost semnat de repre­zen­tanţii CJ Hunedoara şi cei ai Institutului Na­ţional al Patrimoniului, ca lider al asocierii cu Institutul de Arheologie “Vasile Pârvan” Bu­cureşti şi două firme private.
Contractul pentru serviciile de proiectare prevede trei etape de realizare, începând cu actualizarea expertizei tehnice, continuând cu elaborarea documentaţiilor tehnice ne­ce­sare pentru obţinerea avizelor şi acordurilor, conform certificatului de urbanism, pentru ca, în final, să fie elaborat Proiectul Tehnic de execuţie, inclusiv caietele de sarcini şi deta­liile de execuţie. De asemenea, contractul prevede acordarea de asistenţă tehnică de către proiectant pe toată perioada execuţiei lucrărilor, până la recepţia finală.

Din fonduri europene
Pentru cele trei etape, termenul de rea­li­zare prevăzut în contract este de 5 luni şi ju­mă­tate. Valoarea contractului pentru servi­ci­i­le de proiectare şi asistenţă tehnică din par­tea proiectantului se ridică la 806.165 de lei.
„Sunt convins că vom avea în continuare sprijinul Institutului Naţional al Patrimoniului pentru că ne dorim să implementăm cât mai multe proiecte europene în acest domeniu. Urmează Muzeul Civilizaţiei Dacice din Orăş­tie. Mulţumesc colegilor mei din cadrul Uni­tăţii de Implementare a Proiectului pentru im­pli­care”, a declarat, cu prilejul semnării con­trac­tului, Laurenţiu Nistor, preşedintele Con­siliului Judeţean Hunedoara.
Proiectul “Conservare, restaurare la Amfi­teatrul din cadrul sitului Arheologic Ulpia Tra­iana Sarmizegetusa” este finanţat din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Ope­raţional Regional 2014 – 2020, Axa prio­ritară 5 “Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea dura­bilă a patrimoniului cultural”.

Patrimoniu cultural naţional de excepţie
În cadrul proiectului se propune amena­ja­rea zonei amfiteatrului cuprinsă între in­tra­rea nr. 7 şi intrarea nr. 12, prin reconstruirea volu­me­trică a Podiumului, a Maenianum pri­mum şi a Tribunei, precum şi amenajarea intră­rilor 8, 9, 10 şi 11. Vestigiile Coloniei Ulpia Traiana Au­gusta Dacica Sarmizegetusa fac parte din pa­trimoniul cultural naţional de excepţie.
Monumentul se află în Ţara Haţegului, în comuna Sarmizegetusa, şi este clasat în Lista monumentelor Istorice.
Valoarea totală investiţiei este de peste 22 mi­lioane de lei, din care contribuţia CJ Hu­ne­doara este de 781.455 de lei.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

stiri si ziare