Politica si administratie

Hunedoreanul Karoly Borbely a fost numit CEO al Hidroelectrica

Karoly Borbely (foto) a fost numit în funcţia de preşedinte al Directoratului Hidroelectrica pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 7 noiembrie 2023, informează compania printr-un comunicat transmis Bursei de la Bucureşti.

A fost ministru al Comunicațiilor
„Hidroelectrica infor­mea­ză acţionarii şi investitorii asu­pra faptului că, în con­formitate cu pre­ve­derile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa cor­po­rativă a în­tre­prinderilor pu­blice, aprobată cu modificări şi com­ple­­tări de Legea 111/2016, în cadrul şe­dinţei Consiliului de Supraveghere din data de 6 no­iembrie 2023, Consiliul de Su­pra­ve­ghere a hotărât numirea în funcţia de membri ai Directoratului pentru un man­dat de 4 ani, începând cu data de 7 noiembrie 2023, a urmă­toarelor persoane: -Karoly Borbely, în funcţia de mem­bru al Directoratului Hidroelec­trica şi Preşedinte al Direc­toratului (Di­rector General Executiv sau Chief Executive Officer – «CEO»); -Bogdan-Nicolae Badea, în funcţia de mem­bru al Directoratului Hidroelec­trica (Chief Investment Officer – «CIO»); -Radu-Ioan Constantin, în funcţia de membru al Directoratului Hidro­elec­trica (Chief Administrative Officer – «CAO»); -Marian Fetita, în funcţia de membru al Di­rectoratului Hidroelec­trica (Chief Financial Officer – «CFO»); -Ianas Rădoi, în funcţia de Membru al Directoratului Hidroelectrica (Chief Operating Officer – «COO»)”, se arată în comunicatul companiei. Karoly Borbely a mai ocu­pat în trecut funcția de ministru al Co­mu­nicațiilor și Tehno­logiei informației în guvernul Tăriceanu. Totodată, în ca­drul aceleiaşi şedinţe, Consiliul de Supraveghere a revocat, începând cu data de 6 noiembrie 2023, din funcţia de membri provizorii ai Di­rectoratului Hidroelectrica, pe Bogdan-Nicolae Badea, Cristian Vlădoianu, Marian Bratu, Răzvan Ionuţ-Pataliu şi Andrei-Dominic Gerea. Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie verde din Romania şi prin­cipalul furnizor de servicii tehnologice necesare în Sistemul Energetic Na­ţional. Compania exploatează un nu­măr de 187 de cen­trale, cu o capacitate hidroenergetică de 6,3 GW. Acestora li se adaugă parcul eolian de la Crucea, cu o putere ins­ta­lată de 108 MW. Statul român deține 80 la sută din Hidro­electrica, fondurile de pensii private Pilon II aproape 10 la sută, iar restul alţi investitori.