Comunitate

Hărău: De la microbuze electrice și școli reabilitate termic, până la piste de biciclete

Magdalena Șerban

La Hărău, prin Planul Național de Re­dresare și Reziliență (PNRR), se dorește eficientizarea energetică a școlii primare din satul Bârsău și a celei generale din localitatea princi­pală, precum și amenajarea unor piste de biciclete. Fondurile europene accesate prin această axă sunt ne­ram­bursabile și nu implică vreo contri­buție proprie din partea admi­nistrației publice de aici.

S-a trecut la un alt nivel investițional
Circa 3.000 de kilometri de noi piste de biciclete urmează să apară în țara noastră, după cum este prevăzut în documentația PNRR. Bugetul total alocat acestei acțiuni este de apro­ximativ 250 de milioane de euro. Se urmărește înființarea Centrului Națio­nal de Coordonare Velo (CNCV), în cadrul Ministerului Dezvoltării, Lu­cră­rilor Publice și Administrației și crearea structurii pentru operaționalizarea, la nivel central, a traseelor cicloturistice. Totodată, vor fi dezvoltate o platformă națională eVelo și o aplicație digitală pentru telefoane inteligente, în ve­de­rea furnizării de informații tematice despre cicloturism și va fi elaborat un studiu privind distribuția teritorială a traseelor cicloturistice, pe baza unor criterii-cheie (de exemplu, reducerea congestiei traficului, promovarea eco­tu­rismului), identificând actorii re­le­vanți și integrând inițiativele existente de consolidare a patrimoniului natural și cultural. ,,Nu suntem o comună greu accesibilă din punct de vedere rutier sau de orice fel, nu suntem poziționați în vârful muntelui și să fim tentați să ne plângem de cătune izolate, așa că astfel de piste vor fi de bun augur pentru iubitorii de natură, mișcare în aer liber, sport și relaxare. Se vor putea iniția diverse itinerarii. Trebuie să ne gân­dim și la această categorie a po­pu­lației, la vizitatori și în general la toți cei care preferă odihna activă, în de­tri­men­tul statului în fața televizorului, a na­vigatului pe Internet sau a oricăror alte metode comode de petrecere a timpului liber. Din acceași sursă de finanțare avem în plan să realizăm eficientizarea energetică a școlilor din Bârsău și Hărău, edificii care după rea­bilitarea stipulată în metodologia teh­nică vor implica niște costuri reduse cu peste 30 la sută în ce privește în­căl­zirea. În fond, totul se rezumă la chel­tuieli diminuate și la ușurarea alocărilor anuale”, a declarat Lucian Mihael Albu Weber (foto), primarul din Hărău. Mai trebuie adăugat că edilul local a solicitat o finanțare nerambursabilă prin care să fie achiziționate două microbuze elec­trice pentru transportul școlar, de care să beneficieze elevii comunei. Sprijinul e accesat prin Ministerul Educației, prin Programul National de Redresare și Reziliență – Componenta C15. Edu­cație. Angajamentul autorităţii publice este acela de a susține, pe o durată de minimum patru ani, resursa umană, costurile de reparaţii şi de întreţinere a microbuzelor, dar şi costurile de ali­men­tare. „Asigurarea transportului pen­tru ca elevii să ajungă la şcoală uşor în siguranţă este o prioritate pentru Ministerul Educaţiei şi se realizează prin achiziţia de microbuze electrice pentru care se alocă şi 1.400 de euro fără TVA pentru staţie de încărcare. Destinaţia microbuzelor este propusă cu precădere pentru mediul rural, lu­ându-se în considerare următoarele cri­terii: numărul de unităţi de învă­ţă­mânt cu personalitate juridică şi struc­turi din Unitatea Administrativ Terito­rială, distanţa totală zilnică pe care se realizează transportul şcolar, numărul de trasee distincte pe care se asigură transportul şcolar, numărul de micro­buze funcţionale existente cu vechime mai mică de 7 ani”, se arată în nota de fundamentare a Ministerului Educaţiei.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.