Gurasada: În atenția cetățenilor

Magdalena Șerban

Conducerea comunei Gurasada roagă cetățenii care au depus dosar pentru ajutorul pentru încălzire și suplimentul pentru energie (sezon 2022-2023) să țină cont de noile reglementări și să le pună în practică.

 

A crescut valoarea salariului minim

„După cum se știe, la data de 01.01.2023 au intervenit modificări cu privire la creșterea salariului minim pe economie, așa că, în conformitate cu art. 19, alin (1), și alin. (2) din Legea nr. 226/2021 privind stabilirea mă­su­rilor de protecție socială pentru con­su­matorul vulnerabil de energie, le rea­mintim celor în cauză că au obli­gația să depună sau să comunice, în scris, Primăriei comunei Gurasada – Compartiment Asistență Socială ori­ce modificare a situației declarate în cererea inițială, la data depunerii do­sarului. Astfel, vă rugăm să prezentați adeverință venit net – pentru fiecare dintre membrii familiei, salariați sau talon de pensie. Documentele soli­ci­tate sunt necesare pentru consta­ta­rea situațiilor care conduc la mo­di­fi­carea cuantumului ajutorului pentru încălzire sau încetarea dreptului acor­dat. Sperăm ca cetățenii să ia în con­siderare rugămintea noastră de a res­pecta legea, tocmai pentru a nu se con­frunta cu hopuri ulterioare”, a precizat primarul din Gurasada, Silviu Nan (foto). Cum salariul minim şi punc­tul de pensie au crescut de la 1 ia­nua­rie 2023, edilul aduce în atenția po­ten­ţialilor beneficiari care este venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzire şi suplimentul pentru energie în baza Legii nr. 226/2021. Astfel, în cazul familiilor alcătuite din mai multe persoane, a­cest prag este de 1.386 de lei de per­soană, în timp ce în cazul persoanelor singure pragul este de 2.053 de lei.