Comunitate

Gurasada: Au decis să nu majoreze impozitele pe 2023

Magdalena Șerban

La nivel de primării, foarte puține au umblat la grila de impozitare pen­tru anul curent, din pricina faptului că valul de scumpiri a afectat mult cetățenii. Majorând impozitele, ris­cau să recupereze cu greu sumele, iar pe oameni i-ar fi forțat să facă alte sacrificii financiare, pe lângă cele pe care deja le fac în mod con­stat. Gurasada este unul dintre aces­te exemple de administrații publice.

Asta mai lipsea!
„Le-am actualizat (n.r.-impozitele) la rata inflației, așa cum trebuie să o facem în baza prevederilor Codului Fiscal, dar am preferat să nu le majorăm. Am considerat că timpurile sunt cum sunt, iar noi nu că nu am avea mare nevoie de bani la buget, dar poate pentru cetățeni 50 de lei în plus, de exemplu, înseamnă o sumă im­por­tantă. Unii poate că și-au pierdut locul de muncă, alții trăiesc dintr-o pensie mică și probleme fi­nan­ciare cred că sunt la multe case. De asta nu am luat în considerare creșterea valorilor. Au crescut prețurile, în schimb. Ce să mai pu­nem și noi. Con­tri­bu­a­bilii pot plăti la pri­mă­rie, cu cash sau o pot face prin vira­ment bancar (Trezo­rerie). Avem în pers­pectivă ca în urmă­toa­rea pe­ri­oadă, du­pă ce vom reuși să ne mutăm în noul spațiu, să imple­men­tăm și me­toda de plată prin POS (cu cardul) și cea prin plat­forma na­țională gișeul.ro. Însă mai durează puțin. Asta, pentru cei care preferă să achite de la dis­tanță sau pur și simplu le e mai confortabil și mai la îndemână regimul online. E mai ales cazul acelora are dețin câte ceva în zona noastră (casă, teren) și nu vor mai fi nevoiți să vină până aici ca să scape de datoria pe 2023 ori să trimită alte persoane ca să plătească în locul lor. Vom rezolva”, a transmis primarul din Gurasada, Silviu Nan (foto). Acesta le mulțumește con­tribuabililor care s-au mobilizat și au plătit obligațiile fiscale pentru anul în curs încă din primele zile, iar pe ceilalți îi invită să-și facă datoria când le este cu putință, însă să fie în termen. În continuare, ghimpele administrativ e reprezentat de amenzile nerecupe­rate. Unele nu sunt onorate din rea voință, altele din nepăsare și ne­glijen­ță, iar altele se fac pier­dute, știind că res­pectivul nu are un venit oficial (lu­crează, dar nu cu forme legale, deci nu îi poate fi pusă poprire pe cont) și nici nu deține proprietăți, pentru a putea di exe­cutat silit. „Am tot spus-o în nenumărate rânduri că ar trebui în mod obligatoriu revi­zu­ită legea și să ne fie luate din portofoliul de activi­tate. Să se ocupe strict Poliția sau Finanțele de a­ceste amenzi. Pe noi ne încurcă fantastic la formula de calcul bugetar. Consi­de­rân­du-se că avem bani de recuperat, ne scad alocările. Iar în final, cu toții suntem afec­tați, dar nu și cel în cauză. Nu e corect”, a adău­gat edilul local.