Grupul Parlamentar al Alianţei pentru Unirea Românilor. DECLARAŢIE DE PRESĂ

Primarul Oancea, obligat prin lege să asigure funcţionarea serviciului public de alimentare cu energie în sistem centralizat al Municipiului Deva!!!

 

Preşedintele Klaus Iohannis a promul­gat săptămâna trecută o lege care com­pletează actele normative ce reglemen­tea­ză SERVICIUL PUBLIC DE ALIMEN­TARE CU ENERGIE TERMICĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT .
Vestea proastă pentru deveni este că această lege vine cu 6 luni întârziere. Dacă legea era promulgată în februarie 2021, Mintia ar fi funcţionat şi astăzi pentru a furn­iza apă caldă şi încălzire în oraş. „SE INTERZICE SISTA­REA FURNIZĂRII DE AGENT TER­MIC PRIMAR ÎN PE­RIOADA SEZO­NULUI RECE, de­finită conform pre­vede­rilor legale, de către pro­ducătorii şi/ sau furni­zorii de agent termic primar, pre­cum şi sistarea ali­mentării cu energie primară a acestora de către produ­că­torii/fur­nizorii de energie primară”, se arată în textul legii publicate în Monito­rul Oficial nr. 693 din 13 iulie 2021. Mă întreb dacă nu cumva Mintia a fost oprită în pri­măvară pen­tru a fi vân­dută la preţ de fier vechi tocmai fiindcă legea era pe finalul circuitului le­gislativ.
Legea aduce însă şi veşti bune pentru deveni, clarificând rolul şi responsabilităţile care revin autorităţilor publice în furnizarea serviciul public de alimentare cu energie termică. Astfel, Primarul Oancea nu îşi mai poate ascunde incompetenţa şi lipsa de inte­res faţă de deveni, îndemnându-i pe aceştia să se împrumute la bănci şi să îşi monteze centrale indi­viduale de aparta­ment pe gaze. Astfel:
1. Legea promulgată de Preşedintele Iohannis prevede că serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem cen­tralizat se desfăşoară SUB CON­DU­CEREA, COORDO­NAREA, CONTROLUL ŞI RES­PONSABILITATEA AUTO­RITĂŢILOR AD­MI­NISTRAŢIEI PUBLICE LO­CALE, în scopul asigurării energiei ter­mice nece­sare în­călzirii şi pre­parării apei calde de con­sum pentru po­pulaţie, instituţii pu­blice, obiective social-culturale şi operatori eco­no­mici. Deci TOATĂ RESPONSA­BILI­TA­TEA PENTRU ÎN­CĂL­ZIREA ÎN SISTEM CEN­TRALIZAT A DEVEI ÎI APARŢINE PRIMARULUI OANCEA, să fie clar!
2. Între principiile legii a fost introdus şi PRINCIPIUL SĂNĂTĂŢII POPULAŢIEI, deci domnul Primar este responsabil să se asigure că devenii nu vor mai fi nevoiţi să îngheţe în propriile locuinţe cu calorifere reci la -14o C afară – în condiţii pandemice.
3. Unul dintre obiectivele actului normativ este „ASIGURAREA CONTINUITĂŢII SER­VICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ şi eliminarea riscurilor de intoxicare, asfixiere, incendii, explozii sau riscurilor privind sănătatea populaţiei”. Deci, domnule Oancea, citiţi cu atenţie legea promulgată de Preşedinte.
Ce trebuie să facă Primăria pe mai de­parte? O să amintesc doar câteva prevederi din legea la care am făcut referire:
1. PRIMĂRIA DEVA TREBUIE SĂ REACTUALIZEZE STRATEGIA LOCALĂ A SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU ENER­GIE TERMICĂ A POPULAŢIEI ŞI SĂ ASI­GURE MIJLOACELE DE IMPLEMENTARE A ACESTEI STRATEGII. Din câte ştiu eu, astăzi nu avem o asemenea strategie la Deva, deci domnul Oancea e obligat de lege să o elaboreze. Mai mult, lipsa unei strategii aprobate atrage sancţiunea restricţionării alocării oricăror fonduri publice pentru autorităţile administraţiei publice locale implicate, se spune în textul de lege.
2. Primăria Deva are, de asemenea, obligaţia elaborării programului de dezvolt­are, modernizare şi contorizare a sistemului de alimentare centralizată cu energie termică – SACET, care trebuie să cuprindă atât surse de finanţare, cât şi termen de finalizare, pe baza datelor furnizate de operatorii serviciului. Programul trebuie să aibă la bază studii de fezabilitate pentru alegerea celor mai bune soluţii, iar studiile trebuie să fie contracte şi elaborate cât mai curând!
3. Primăria trebuie să decidă dacă poate asigura încălzirea devenilor de una singură. Dacă acest lucru nu e posibil, trebuie să înceapă proceduri nediscriminatorii pentru contractarea de operatori privaţi autorizaţi, inclusiv a producătorilor de energie termică. Urgent, Domnule Primar Oancea, că iarna ne bate la uşă!
Legea promulgată de Preşedintele Klaus Iohannis vorbeşte, de asemenea, despre stabilirea preţului energiei termice pentru populaţie, despre relaţiile dintre Primărie şi Asociaţii de Proprietari pe această temă, despre energie regenerabilă şi soluţii de finanţare a reabilitării şi dezvoltării SACET.
Cel mai important lucru este însă cel legat de responsabilitatea totală şi exclusivă a Primăriei pe domeniu. În consecinţă, DOM­NULE PRIMAR OANCEA, FĂRĂ ECHIVOC, AVEŢI OBLIGAŢIA LEGALĂ DE A ASI­GURA FUNCŢIONAREA SERVICIUL PU­BLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TER­MICĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT ÎN DEVA!

Deputat AUR Anamaria Gavrilă

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.