Sport

GIMNASTICĂ. Ana Maria Bărbosu, cea mai bună în Germania

O ultimă verificare oficială pentru gim­nastele noastre înainte de Cam­pio­natele Mondiale de gimnastică de la Antwerp (programate în perioada 30 septembrie – 8 octombrie) s-a des­fășurat în Germania, la Heidelberg, în­tr-un concurs internațional la au par­ti­cipat echipele României, Franței, Marii Britanii, Elveției și Germaniei.

Ultima oprire înainte de Paris
Concursul pe echipe a fost câștigat de Germania, care a totalizat 161.200 de puncte, urmată de România cu 157.100 puncte și de Franța cu 153.700 puncte. Ana Maria Bărbosu (foto, mijloc) a câștigat concursul individual cu 53.700 puncte, fiind urmată de reprezentantele țării gazdă, Sarah Voss, care a totalizat 53.100 de puncte și Emma Malewski, 52.500 de puncte. Celelalte gimnaste din echipa României au obținut urmă­toa­rele rezultate: Sabrina Maneca Voinea 50.100 puncte, Andreea Preda 49.700 puncte, Ella Oprea Crețu 49.200 puncte, Lilia Cosman 48.700 punc­te, iar Amalia Ghigoarță a concurat doar la două aparate paralele și bârnă, din cauza unor probleme medicale. Pen­tru Cam­pionatele Mondiale, echipa României va fi alcătuită din șase gim­naste la fiecare aparat din concurs evo­lu­ând doar patru sportive. Se va lua în calcul cele mai bune trei note obținute de fetele care evoluează. Obiectivul de­cla­rat pentru aceste întreceri este cali­fi­carea la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, lucru posibil dacă gimnastele care vor evolua în concursul de la Antwerp nu vor avea ratări, ci exerciții fără greșeli și cu difi­cultate ridicată.