Comunitate

Expoziție despre industria Banatului de Munte la muzeul devean

Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva, cu sprijinul Consiliului Jude­țean Hunedoara, găzduiește în peri­oada 31 au­gust – 9 septembrie, în cola­borare cu Muzeul Județean de Etno­grafie și al Regi­men­tului de Graniță Caransebeș, expo­ziția „Oțel incan­des­cent și co­șuri fumegânde. 300 de ani de istorie in­dus­trială în Banatul de Munte”. Vernisajul expozi­ției a avut loc, miercuri, 31 au­gust, în Sala Șemi­neului din Palatul Magna Curia.
Expoziția este una iti­nerantă, orga­nizată de către Muzeul Central al Șvabilor Dunăreni din Ulm, în col­a­borare cu mai multe instituții și asociații cul­turale din Ba­natul Montan, care a mai putut fi văzută la Reșița, Caransebeș, Arad și Sibiu, redând aspecte diverse des­pre importanța Banatului Mon­tan în ceea ce privește industria și me­talurgia din zona respec­tivă, incluzând și co­nexiunile cu spațiile apropiate și nu numai. (A.N.)