Comunitate

Dublă sărbătoare la UAMS Baia de Criș

Magdalena Șerban

Octombrie vine întotdeauna cu mo­mente speciale la Unitatea de Asistență Medico-Socială Baia de Criș, în data de 1 sărbătorindu-se la nivel mondial Ziua Internațio­nală a Per­soa­nelor Vârstnice, ocazie im­portantă de a ne aminti de cei care ne-au oferit atât de mult și de a conș­tientiza ne­voile, dar și potențialul seniorilor.

Recunoaștere meritată
„Am ales să organizăm o dublă acțiune în data de 1 octombrie. I-am celebrat pe sărbătoriții lunii, dar și pe toți cei găzduiți de instituția noastră. Tortul și sucul le-au fost pe plac, așa cum îi bucură de fiecare dată. Le-am urat la mulți ani și vreau să le transmit și pe această cale, alături de colegii mei, să aibă parte de sănătate și putere de a învinge orice piedică fizică sau mentală care câteodată le știr­bește din micul zâmbet cotidian. Sunt născuți în această lună Bogariu Sofia, Cor Ioan Lucian, Toma Petru și Vîrtei Marta. Vârsta a treia vine cu multe pro­vocări, seniorii se confruntă atât cu griji materiale, dar de multe ori și cu o mare durere sufletească care le afec­tează starea de sănătate: singurătatea. Toți vârstnicii din lumea asta ar trebui prețuiți. Sunt o resursă valoroasă de cu­noștințe, povești și sfaturi. Sunt ai noștri”, a transmis Diana Bulz (foto), ma­nagerul UAMS Baia de Criș. Rea­min­tim că în februarie 1991, Orga­ni­za­ţia Naţiunilor Unite consacra data 1 oc­tombrie ca zi internaţională a per­soa­nelor în vârstă, iar câteva luni mai târ­ziu, pe 16 decembrie 1991, Adunarea Generală a ONU adopta rezoluţia 46/91 cu titlul “Principiile Naţiunilor Unite pentru persoanele în vârstă des­tinate a le permite să trăiască mai bine în anii câştigaţi”. Aceste principii con­sa­cră dreptul la hrană, condiţii de lo­cuit şi îngrijire medicală, libertatea de a de­cide asupra vieţii personale şi pro­fe­sionale, dreptul de a se exprima şi de a participa în activităţi sociale după pen­sio­nare, precum şi accesul la opor­tu­ni­tăţi de învăţare adecvate vârstei.