Comunitate

Doi regizori mari, 100 de ani de la nașterea lor

Biblioteca Județeană „Ovid Densu­sianu” Hunedoara – Deva, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, orga­nizează în 21 septembrie 2023, ora 1330, la Centrul Cultural „Drăgan Muntean” Deva, Sala „Liviu Oros”, o manifestare cultural-educativă de­di­cată împlinirii a 100 de ani de la naș­terea a doi mari regizori români: Liviu Ciulei și Ion Popescu-Gopo.

Importante premii
«Sub genericul „Mari regizori români: Ion Popescu-Gopo și Liviu Ciulei”, viața și creația acestor două mari per­so­na­lități ale cinematografiei, teatrului, ar­te­lor vizuale din România vor fi aduse în aten­ția publicului cu ajutorul unei pre­zentări detaliate și bogat ilustrate, realizată pe baza unei serioase și ample do­cumentări. Talent multilateral, re­gi­zorul, scenaristul, actorul Liviu Ciulei (1923-2011) este un nume de referință în teatrul și cinematografia din România, creațiile sale regizorale fiind tot atâtea realizări artistice de mare ținută și ori­ginalitate. Ca regizor de teatru, a montat pe prestigioase scene bucureștene piese din repertoriul românesc și uni­ver­sal, de la O scrisoare pierdută a lui Caragiale, la Cum vă place și Furtuna de Shakespeare, Azilul de noapte de Maxim Gorki, Elisabeta I de Paul Foster sau Pescărușul de Cehov, iar lista este de­parte de a fi completă. A fost răsplătit cu im­portante premii pentru regie de film: Premiul I la Fes­tivalul de film de la Karlovy Vary în 1960 pentru Valurile Dunării, premiul pentru regie în 1965, la Festivalul de la Cannes, pentru ecranizarea romanului Pădurea spân­zuraților, în care a apărut și ca ac­tor, alături de ce­lebri actori români. Liviu Ciulei a fost apreciat și în afara granițelor țării, creațiile sale re­gi­zo­rale din Statele Unite buc­urându-se de un mare succes. Al doilea mare regizor co­me­mo­rat la 100 de ani de la naștere, Ion Popescu-Gopo, are un loc cu totul special în cinematografia românească, în arta filmului de animație. Devenit celebru prin al său „omuleț”, eroul filmului de animație Scurtă istorie, creionat din linii simple, dar ex­pre­sive, Ion Popescu-Gopo a adus un suflu nou, modern, atât în filmul de animație, cât și în cel cu actori unde a ecranizat în spe­cial basme românești (Fata moșului și fata babei, De-aș fi… Harap Alb etc.) Pentru Scur­tă istorie a fost dis­tins, în 1957, la Fes­tivalul de la Cannes cu Palme D’Or, iar pentru alte pe­li­cule a primit premii în Germania, S.U.A., Franța, Cehoslovacia. Liviu Ciulei și Ion Popescu-Gopo sunt două per­so­nalități ale culturii ro­mâne a căror moștenire artistică tre­buie cunoscută în special de către tineri, iar manifestarea noastră își propune toc­mai acest lucru», a declarat Sebastian Bara, managerul Bibliotecii Județene. (A.N.)