ComunitatePolitica si administratie

Dobra: Un nou proiect a câștigat finanțare

Magdalena Șerban

Programul Național „Anghel Saligny” se dovedește a fi un colac de salvare pentru proiecte ce implică sume mult prea mari pentru a putea fi mate­ria­lizate din bugetele locale. Apa, ca­nalizarea și gazele naturale nu sunt un lux, ci constituie o necesitate în me­diul rural. Astfel, prin această axă, multe din utilități pot să fie dobândite și acolo unde păreau de neatins. E și cazul comunei Dobra, a cărei ad­mi­nistrație publică a câștigat finanțare pentru o investiție care era timpul să fie transformată în realitate.

Exact ce se dorea!
„Am câștigat finanțare pentru obiec­tivul ce prevede înfiinţarea reţelelor de apă uzată şi staţie de epurare în satul principal, demers ce ajunge la suma de 18.295.951,88 lei. Avem o stație de epurare de pe vremea vechii conduceri ceaușiste, dar e depășită din orice unghi am privi-o. E un fel de fosă septică, însă una de dimensiuni mai mari. Deși e vorba de localitatea cen­trală a comunei, aici nu există sistem de canalizare pentru cei 1.800 de locuitori din 3.000 cât numără popu­lația totală. În timp ce următoarele sate, ca număr de locuitori (Roșcani, Lăpușnic), au deja regim centralizat de canalizare, tocmai în Dobra nu era. Cetățenii se descurcă cu fose septice, dar, totuși, suntem în anul 2022. Nu evoluăm? Prin urmare, se impunea să soluționăm problema și să balansăm situația. Oamenii se simt nedrep­tățiți dacă nu beneficiază de condiții similare. Excepțiile ce țin de po­ziționare, distanță sau te­ren înclinat ori alte impe­di­mente ce depind mult de criteriile tehnice pentru imple­men­tarea vreunui proiect ne pun și nouă frână și nu putem trece peste ceea ce există în teren. De exemplu, în Stâncești-Ohaba sunt 15 locuitori, deci nu ar fi eli­gibilă o astfel de rețea. Au apă și drum făcut. Dar acolo unde lucrurile sunt realizabile, ne dăm toată silința. Rețea de apă există în toată comuna, așa că pe segmentul acesta nu ne fa­cem griji. Tot pe „Anghel Saligny” am mai depus două proiecte pentru mo­der­nizare de drumuri, cumulând 20 de milioane de lei, însă nu au intrat la finanțare, fiind ales cel cu canalizarea. Adică exact ceea ce ne durea, așa că bucuria administrativă e una mare, primind undă verde. Nu vom uita nici de modernizarea de drumuri, deci partea de infrastructură ce trebuie reabilitată va fi făcută, dar să vedem la ce apelăm. Dacă apar axe europene sau guvernamentale, în mod cert le vom lua cu asalt, preferând să atragem fonduri externe. Bugetul local e bun pentru a face câte ceva, dar când în discuție sunt investițiile majore, se schimbă datele problemei. Oricum, cât de cât, drumuri am rezolvat și o vom mai face, dacă nu apare nici o altă sursă la orizont. E nevoie, pentru a avan­sa investițional, de studii de feza­bilitate, avize, proiecte, etc, ceea ce se traduce prin alocări bugetare. Pe scurt: buget propriu”, a transmis primarul din Dobra, Ovidiu Pădurean (foto).

O șansă
Recent, Ministerul Dezvoltării a fi­nalizat lista obiectivelor finanțate prin Programul ”Anghel Saligny” pentru județul Hunedoara. Până acum, din cele 41 de județe ale țării, au fost bifate lis­te­le din 38, inclusiv municipiul București. Conform criteriilor de selec­tare, pentru județul nostru au fost aprobate spre finanțare 157 de obiec­tive, în valoare totală de 1.076.408.336 de lei. Demersul național are ca obiectiv mo­der­nizarea localităților prin reali­za­rea de investiții în in­frastruc­tura lo­cală, drumuri jude­țene și lo­cale, infra­struc­tu­ra de apă și ca­nalizare, stații de epu­rare a apei, ex­tin­de­rea re­țe­lei de distribuție a ga­zelor na­tu­rale. Va­­loa­rea pro­gra­mu­lui este de 65,5 de miliarde de lei.