Din acest an, orașul Petrila va avea „Muzeul Satului”

Magdalena Șerban

S-au ridicat deja primii stalpi ai primei construcții ce va face parte din ansamblul „Muzeul Satului”, cons­truit cu finanțare europeană în orașul Petrila.

 

Promotor al zonei

„Vorbim despre re­a­lizarea unui mu­zeu al momâr­la­nilor la Petrila, care va fi am­pla­sat pe strada Jieț și are ter­men de finalizare în toam­na acestui an”, a punctat pri­ma­rul orașului, Vasile Jurca (foto). Potrivit progra­mu­lui, se pro­pune realizarea unui număr de 23 de construcţii, în baza prin­ci­piilor şi metodelor tradiţionale, fără mijloace alimentate electric. Clădirile vor fi conform unor prototipuri iden­ti­fi­cate în sit, care respectă carac­te­ris­ticile tehnice. Această metodă este aleasă pentru a creea obiecte de arhitectură cu estetica specifică. Ame­najările ex­terioare includ o serie de tratamente diferite ale supra­fe­țe­lor de calcare – un amfiteatru din pă­mânt natural ta­luzat, de formă semi­cir­culară și o plat­formă cu rol de sce­nă. De asemenea, vor mai fi alei din pie­triș sort și pia­tră de râu, o pistă de bi­ciclete din suprafață de bitum, 40 de locuri de parcare pentru auto­tu­risme și 2 locuri de parcare pentru autobuze, cu acces carosabil direct din strada Jieț, se va face însămânțare cu iarbă de câmp, se vor monta rulouri de gazon în zona amfiteatrului, se vor face împrejmuiri pentru gospodării și porți de acces în acestea. Suprafețele nou construite însumează 954 mp, spațiile verzi sunt de 27.218 mp, iar cele pietonale și carosabile sunt de 5.744 mp. Valoarea proiectului este de 13.992.706 de lei.