Dezbateri asupra problemelor majore cu care se confruntă persoanele cu tulburări de spectru autist din România

Joi, 15.04.2021, a avut loc şedinţa reunită a comisiilor pentru învăţământ şi drepturile omului, în care s-au dezbătut problemele majore cu care se confruntă persoanele cu tulburări de spectru autist (TSA) şi tulburări de sănătate mintală din România.
În ţara noastră în anul 2019 erau înre­gistrate 15.537 de persoane cu TSA, la care, anual se mai adaugă aproximativ 1.000 de noi persoane diagnosticate.
În aceste condiţii, protocolul de colaborare între Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Finanţelor Publice şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate din 02.04.2019 prevedea implementarea mă­su­rilor necesare creşterii accesului persoanelor diagnosticate cu tulburări de spectru autist la servicii integrate de sănătate, prin crearea unui subprogram destinat acestora.
Acordarea serviciilor integrate de sănătate făcea referire la evaluare, diagnostic şi ser­viciile conexe actului medical, iar obiectivul declarat era asigurarea accesului persoanelor cu TSA la cinci ore de terapie gratuită săp­tămânal.
Cu toate că Legea 151/2010 a fost mo­di­ficată pentru a permite ca intervenţiile de sănătate specializate adresate persoanelor cu TSA să facă obiectul unui subprogram şi să poată fi finanţate din bugetul Fondului Na­ţional Unic al asigurărilor sociale de sănătate, există probleme care se menţin în continuare.
În acest moment, Asociaţia Help Autism a făcut două propuneri legislative care vizează eliminarea problemelor majore cu care se confruntă persoanele cu tulburări din spectrul autist şi tulburări de sănătate mintală asociate, cum ar fi:
– lipsa accesului persoanelor cu TSA la in­tervenţiile de abilitare/ reabilitare;
– nefinalizarea procedurii de elaborare şi avizare a Planului naţional pentru autism de­marat în anul 2018;
– lipsa de coerenţă legislativă în domeniul autismului şi perpetuarea decontărilor de către medicul de psihiatrie pediatrică, care afect­ează libertatea părinţilor de a alege furnizorul de terapii;
– lipsa reglementărilor unor ocupaţii spe­cifice analizei comportamentale, standardi­za­rea activităţilor şi intervenţiilor de abilitare/ rea­bilitare şi monitorizarea acestora;
– discriminarea copiilor şi elevilor cu CES în raport cu cei tipici la reglementarea condiţiilor şi scenariilor de desfăşurare a activităţilor cu prezenţa fizică în unităţile de învăţământ.
În urma dezbaterilor care au avut loc în cadrul şedinţei reunite a comisiilor pentru învăţământ şi drepturile omului, se va stabili în cel mai scurt timp ce se poate face din punct de vedere legislativ pentru îm­bu­nă­tă­ţirea vieţii persoanelor diagnosticate cu tul­burări de spectru autist şi tulburări de sănă­tate mintală, dar şi pentru familiile acestora, care se confruntă în acest moment cu tot felul de dificultăţi.

Senator PNL Lucica Dina Muntean

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

stiri si ziare