ComunitatePolitica si administratie

Deva: S-a dat startul la lucrări pentru noua telecabină

Magdalena Șerban

Telecabina de pe Cetatea Deva va fi în­locuită cu una nouă, cu o capacitate de 30 de locuri, deci aproape dublu faţă de cea de până acum, în baza unei investiţii în va­loare de peste 15,7 milioane de lei. Lu­cră­rile prevăd și modernizarea instalaţiilor de transport înclinat, respectiv a sistemelor de comandă şi de siguranţă funcţională. După ce s-au parcurși pașii birocratici le­gați de procedura de achiziție, ieri s-a dat ordinul de începere a lucrărilor.

Pentru atragerea cât mai multor turiști
„Telecabina care a deservit ani buni Ce­tatea Deva a fost pusă în funcțiune în 2005 și are o capacitate de 16 locuri, deci destul de redusă pentru un flux mare de vizitatori. Instalația și echipamentele sunt depășite din punct de vedere al sistemelor func­țio­nale, iar uzura își spune cuvântul. Să nu ui­tăm că au fost perioade în care nu a func­țio­nat. Noul ascensor va avea o capacitate de 30 de persoane, iar întreaga investiție cu­prinde și modernizarea instalației de trans­port înclinat, a sistemelor de co­man­dă și si­gu­ranța funcțio­na­lă a acestora, mo­der­ni­za­rea celor două stații între care circulă te­le­cabina, a­me­na­jarea și refunc­țio­na­li­zarea zo­nei de aștep­tare în arealul pietonal de la poa­lele Dealului Cetății (în prezent, zona sta­ției de plecare a telecabinei nu este a­me­­najată), redi­mensio­na­rea camerelor tehnice în cele două stații (plecare, so­sire), moder­ni­za­rea gru­pu­rilor sanitare, precum și a­dap­tarea ram­pelor pentru persoanele cu defi­ci­en­țe neuromotorii la standardele și norma­tivele în vigoare. Valoarea estimată a in­ves­tiției este de 15.778.243 de lei, iar obiectivul se va finaliza în primăvara anului viitor. Ne do­rim ca toți cei pasionați de monumente is­torice, de drumeții sau pur și simplu de re­laxare în aer liber să aibă la dispoziție po­si­bi­lități de petrecere a timpului liber în ton cu vre­murile. Cetatea a fost și va rămâne em­blema turistică a re­ședinței de județ. Toto­dată, pentru municipalitate re­pre­zintă o sursă de venit. Fiind un pol de atracție, de­­mer­surile in­ves­ti­țio­nale constituie o prio­ri­tate”, a precizat Irinel Faur (medalion), direc­to­rul Serviciului Public de Întreţinere şi Gos­po­dă­rire Municipală (SPÎGM) Deva. Trebuie spus că aceia care doresc să viziteze for­tăreța medievală în perioada lu­crărilor o pot face la pas pe la Poarta 1, optând pentru unul dintre cele trei trasee pe care le au la dispoziție și care sunt sem­na­lizate cu indicatoare: traseul nr. 1- din spatele restaurantului de la Poalele Cetății până la Poarta 1, timp de mers: aproximativ 45 de minute; traseul nr. 2 – de la intrarea în tunel (partea dreaptă) până la Poarta 1, timp de mers: aproximativ 40 de minute și Tra­seul nr. 3 – din fața tunelului (partea stângă) până la Poarta 1, timp de mers: aproximativ 30 de minute.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.