Comunitate

DEVA, localitate cu rol determinant în RRD’89

În data de 31 iulie 2023 ÎCCJ a dat verdictul în procesul deschis contra lui Adrian Sanda – Dumnezeu să îl odih­nească în pace! -, Denisa Tănase și Valentina Cechi, acuzați de abuz în ser­viciu pentru inclu­derea muni­ci­piu­lui Deva pe lista localităților cu rol de­terminant în Revoluția Română din Decembrie 1989. A fost respins ape­lul de con­testare a achitării lor la Curtea de Apel București. Sentința este defi­nitivă.
AJRRUEM Hunedoara-Deva și mem­brii săi, ca părți intimate, au fost re­pre­zentați în proces de dr. Gheorghe Firczak, președintele asociației, con­si­liat de av. Eremia Ștefan. O mențiune spe­­cială pentru domnii Mircea Bră­deanu și Nicolae Grosu, care spre deo­se­bire de alții, au avut onoare și au de­pus mărturie despre evenimentele pe­tre­cute la Deva în timpul revoluției. Ne ex­primăm speranța că idealurile Revo­luției Române din Decembrie 1989 se vor concretiza definitiv cât mai curând.