Comunitate

Descoperiți tabla breslei olarilor din Hațeg, obiect aflat în patrimoniul Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva

Tabla breslei olarilor (foto) din Hațeg face pare din colecțiile de istorie ale Mu­zeului Civilizației Dacice și Romane Deva.
Tabla a intrat în patrimoniul MCDR la 1 ianuarie 1954, împreună cu alte obiecte care s-au constituit într-o do­nație cuprinzând mai multe piese din inventarul fostei bresle a olarilor din Hațeg, alături de originalul diplomei, scris pe pergament și având pecetea atâr­nată, caietul cu numele olarilor, cartea de judecăți și pedepse, lada bre­slei, unelte, oale, ștampila breslei și roata olarului.
Piesa este din anul 1776 și a fost con­fecționată din lemn sculptat și pictat. Tabla breslei olarilor din Hațeg este tra­fo­rată în formă de „cruce cu raze”, sau, după alte interpretări, de „inimă stilizată”.
Pe una dintre fețe este reprezentat Tatăl ceresc dând viață din lut omului, având deasupra inscripția „când au fă­cut Dumnezeu pe Adam”, iar dedesubt „A. 7284”, adică 1776 după Hristos, cel mai probabil anul în care tabla a fost zugrăvită.
Pe cealaltă față a tablei este re­pre­zen­tat un ulcior, un „pieptene” (unealtă în formă de echer, întrebuințată de olari la netezitul pe carigă, al oalelor) și o „car­igă” (utilaj olăresc, compus din două discuri rotunde, de lemn, unul mai mic sus și altul mai mare jos, unite prin­tr-un ax perpendicular care se în­vâr­tește pe un suport.