Comunitate

Densuș: Se așteaptă lista de la AFM privind beneficiarii programului Rabla

Magdalena Șerban

Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat că a transmis către primării lista persoanelor fizice înscrise în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate – Rabla Local. La Densuș, încă nu a ajuns, însă este aș­teptată.

Urmează
„Știm că s-au transmis de câteva zile, dar noi nu am primit încă. Probabil există o ordine, fie pe județe, fie una alfabetică pe județe ori ceva criteriu cronologic. Cert este că trebuie să intrăm în posesia listei respective. Am trimis un e-mail către AFM, pentru a vedea în ce stadiu ne aflăm. Din ce cu­noaștem, la nivelul nostru adminis­trativ-teritorial, am estimat circa 15-20 de persoane înscrise în pro­gram. Ori­cum, noi ne-am pre­gă­tit pentru ma­xi­mum posibil, ca alocări, adică pen­tru 50 de ma­șini (lo­cali­tățile cu o populaţie sub 5.000 de locui­tori nu pot trece de acest prag). Am zis să sprijinim oamenii să scape de auto­vehiculele nefolo­si­toare și să pri­mească și acel stimulent de 3000 de lei. Un procent de 20 la sută din totalul sumei va fi asigurat de noi, adică 600 de lei, iar 2.400 lei se vor plăti din bugetul AFM. După ce primim lista, vom contacta oamenii”, a anunțat Adrian Vîrtopean (foto), primarul din Densuș. Prin intermediul Programului privind ca­sarea autovehiculelor uzate (Rabla Local) se vor elimina din circu­lație peste 30.000 de mașini care po­luează, susțin reprezentanții AFM. Dar acest be­ne­fi­ciu vine la pachet și cu câteva condiții. La data solicitării acor­dării stimu­len­tului pentru ca­sare, ma­șina trebuie să aibă o ve­chime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricației. Să aibă normă de poluare Euro 3 sau inferioară și să con­țină compo­nen­tele esențiale (motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, șasiu, pre­cum și echi­pamente electro­nice de ge­stionare a funcțiilor și dis­po­zi­tive ca­ta­lizator, dacă acestea au fost prevă­zute din fa­bri­cație). Proprietarii trebuie să aibă do­mi­ciliul sau reședința în raza teritorială de unde au făcut solicitarea, să nu aibă restanțe la plata taxelor, im­po­zitelor, amenzilor și contri­bu­țiilor către bugetul local și cel de stat, să nu aibă con­damnări definitive pentru infracțiuni împotriva mediului și să nu folosească aceeași mașină pen­tru a obține alte finanțări din alte pro­grame. Ei se angajează să predea spre casare și să radieze din circulație și din evi­dențele fiscale autovehiculul uzat pen­tru care au accesat sprijinul și să nu achi­ziționeze un auto­tu­rism cu norma de po­luare Euro 5 și/ sau inferioară în ter­men de 3 ani de la primirea aju­torului. Înscrierile s-au făcut online, pe www.afm.ro.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura