Comunitate

Densuș: În atenția cetățenilor vizați de prevederile Legii 123/2023

Magdalena Șerban

Fiind publicată Legea nr. 123/2023 – pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, ad­mi­nistrația publică din Densuș anunță că deținătorii sau moștenitorii supra-fe­țelor vizate de prevederea legislativă, care nu au fost înscriși în cooperativa agricolă de producție, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile (prin acte translative), pot solicita Comisiei ju­dețene emiterea titlului de proprie­tate.

Trebuie să știe că:
„ … pentru a avea câștig de cauză, adică să fie considerați eligibili, există câteva puncte de întrunit. Primul ar fi că pot aplica dacă figurează cu terenul în re­gis­trele agricole sau registrele cadastrale și în evidențele fiscale (ca deținător sau moș­­tenitor). Pentru acea suprafață nu a fost deschisă carte funciară în baza Legii cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și com-pletările ulterioare, nu face obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane și nici nu s-a eliberat anterior titlu de proprietate cu privire la aceasta. Prin urmare, cetățenii care doresc emi­te­rea titlurilor de pro­prietate pen­tru te­re­nuri care sunt situate pe raza comunei noas­tre și se încadrează în termenii legii amintite trebuie să depună cereri în acest sens, la noi la primărie. Alte acte necesare pentru emiterea titlurilor de proprietate (se pot atașa cererii ulterior) sunt: memoriul tehnic (întocmit și validat prin semnătură și ștampilă de către o persoană auto­ri­zată de către ANCPI/OCPI Hunedoara, prin care să certifice că pentru terenul în cauză nu a fost deschisă carte funciară în baza Legii cadastrului și publicității imo­biliare nr.7/1996, republicată, cu modifi­că­rile și completările ulterioare); plan de amplasament și delimitare a imo-bilului, întocmit și validat prin semnătură și ștampilă de către o persoană autorizată de către ANCPI/OCPI Hunedoara, însu­șit prin semnătură și ștampilă de preșe­dintele Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, luat în evidență, fără supra­punere cu imobilele limitrofe; adeverință eliberată de către noi, din care să rezulte su­prafața înscrisă în Registrul agricol/Re­gistrul cadastral și certificat de atestare fiscal. În cazul în care terenul solicitat a făcut obiectul unei cauze aflate pe rolul instanțelor de judecată, e nevoie de o declarație pe proprie răspundere din partea solicitantului din care să rezulte care este soluția rămasă definitivă. Din ce știm, la ora actuală nu sunt multe solicitări depuse (în jur de 4-5), dar lista rămâne deschisă. Mulți nu se încadrează, având construcții făcute. Zona noastră a fost necooperativizată, o parte, iar o altă parte cooperativizată ”, a afirmat pri­marul din Densuș, Adrian Vîrtopean (foto). Edilul a mai transmis că pentru mai multe detalii, cei interesați
sunt așteptați la sediul Primăriei Co­munei Densuș, pe toată durata pro­gramului de lucru sau pot suna la numărul de telefon 0254775010 ori scrie pe e-mail: [email protected].

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura