Densuș: Adeverințele APIA, în prim plan

Magdalena Șerban

Adeverința eliberată de primării conform înscrisurilor din Registrul Agricol este documentul fără de care fermierii nu pot obține de la APIA subvențiile agricole. La Densuș, graficul e în desfășurare.

 

Sprijin financiar binevenit

Agricultorii vor putea primi, în baza cererii unice, diferite subvenții din fonduri europene sau naționale pen­tru sectoarele vegetal și zootehnic, dar și pentru domenii specifice pre­cum agro-mediu și climă, agricultură ecologică sau compensații pentru zone afectate de secetă sau inundații. Ei trebuie să completeze o singură cerere de plată, chiar dacă utilizează terenuri în localități sau județe di­fe­rite. „Lucrăm la partea de adeverințe, le transmitem online către APIA. Re­gistrul Agricol este în curs de digi­ta­lizare, dar până îl finalizăm mergem în paralel și cu cel pe suport de hârtie. După ce va fi gata, totul va deveni mai simplu de gestionat și trimis elec­tronic, plus că va fi mai rapid și comod de utilizat. Obligația fermierului este să-și actualizeze datele în Registrul Agricol dacă are de adăugat, de scos sau de vândut suprafețe. Astfel, ade­verința emisă de către primărie va fi corectă, deci conformă cu realitatea. Le readuc în atenție cetățenilor că cererea unică se depune în campania 2023 până în 15 mai fără penalizări sau în perioada 16 mai – 9 iunie cu penalizări cumulate de 1% pentru fiecare zi de întârziere. Cei care nu depun cererea până în 9 iunie vor fi excluși de la plată în anul 2023”, a transmis primarul din Densuș, Adrian Vîrtopean (foto). Mai trebuie speci­fi­cat că funcțio­narii APIA vor contacta fer­mi­erii în vederea închiderii elec­tro­nice a cererii și pentru pro­gramarea lor pentru semna­rea acesteia, precum și a de­cla­rațiilor atașate. Pot semna Cererile folosind și semnătura elec­tronică, deci online, nu trebuie nea­pă­rat să se de­plaseze la centru. În aceas­tă situație este necesar să anunțe (prin mesaj telefonic sau prin e-mail) func­țio­narul desemnat să gestioneze ce­rerea. Semnatura electronică apli­cată trebuie descărcată din aplicația IPA-Online, la data depunerii. Anga­ja­men­tele și declarațiile se vor parafa, de asemenea, electronic, la aceeași dată. Anul trecut, în judeţul Hune­doara au fost depuse la circa 16.500 de cereri de plată.