Comunitate

De ce crește prețul apei cu 1 leu în Valea Jiului

În 19 mai 2017, societatea Apa Serv Valea Jiului a semnat cu Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (în pre­zent, Ministerul Fondurilor Europene), Contractul de finanţare pentru pro­iec­tul „Modernizarea infrastruc­tu­rii de apă și apă uzată în județul Hune­doara (Valea Jiului) 2014 – 2020”.

Nerambursabil și rambursabil
Valoarea totală a contractului de finan­ţare este de 384.329.650 de lei.
O parte a finanţării este neram­bur­sa­bilă, din Fondul de Coeziune, în valoare de 275.186.442 de lei, altă parte, tot ne­rambursabilă, din bugetul de stat de 42.087.338 de lei și o parte din bugete locale în valoare de 6.474.975 de lei. Valoarea neeligibilă inclusă în proiect este de 60.580.894 de lei, repre­zen­tând TVA.
Proiectul a presupus investiții pentru îmbunătățirea proceselor de tratare și distribuție a apei potabile și pentru colectarea și epurarea apelor uzate în regiunea Valea Jiului.
Reprezintă o etapă semnificativă în cadrul reabilitării generale și extinderii infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare din județul Hunedoara, zona Valea Jiului, continuând procesele in­vestiționale finanțate din Fondul de Coe­ziune și Fondul European de Dez­voltare Regionala (POS Mediu) cu pri­vire la dezvoltarea de sisteme regio­nale în sectorul apei. Lucrările de in­ves­tiții din cadrul proiectului sunt localizate în județul Hunedoara, zona Văii Jiului, pe teritoriul a 6 unități administrative: Petro­șani, Lupeni, Vulcan, Uricani (include Câmpu lui Neag), Aninoasa și Petrila. În aceste condiții, primăriile din Valea Jiului trebuie să aprobe creșterea de tarif. Primarul Petroșaniului s-a opus, însă acestei majorări. Asta, deși toată lumea a fost de acord cu proiectul respectiv, care trebuia realizat, altfel era bai pentru cetățenii Văii Jiului.
„Până la data de 30.06.2023 am avut stabilit un tarif, con­form planului de ta­rifare a­ferent con­tractului de finanțare. După această dată a fost necesară apli­carea Ordinului nr.230 din 30 martie 2022 privind apro­barea Metodologiei de ajustare tarifară a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare, pe baza strate­giei de tarifare, aferente planului de afa­ceri al ASVJ. Societatea a întocmit Planul de afaceri pentru realizarea stra­tegiei de ta­rifare, cu respectarea condițiilor ge­ne­rale și specifice pre­vă­zute în Ordinul 230/2022, care a fost depus la ANRSC pentru obținerea avi­zului conform”, a declarat Cristian Ionică (foto), directorul general al SC Apa Serv Valea Jiului.

Avizul conform
În 18.07. 2023, ANRSC a acordat avizul conform pentru strategia de tarifare aferentă planului de afaceri pentru investițiile în infrastructura de apă și apă uzată dezvoltate de ope­ra­to­rul Apa Serv Valea Jiului S.A. – Petroșani (în concordanță cu art.16 din Ordinul 230/2022). Conform art.17 din același ordin, strategia de tarifare aferentă pla­nului de afaceri trebuie să fie aprobată de către Adunarea generală a aso­ci­a­ţiei de dezvoltare intercomunitară “Apa Valea Jiului”, în baza mandatului special primit de la unităţile administrativ-teri­toriale membre ale asociaţiei, sau, după caz, de către autoritatea deliberativă a unităţii administrativ-teritoriale, cu res­pectarea avizului conform al ANRSC.
Tariful până la 30 iunie 2023 era de 6,36/mc de lei pentru apa potabilă și de 4,22/mc lei pentru apa uzată, cana­li­zare. Tariful aprobat până la finele aces­tui an este de 7,56 lei/mc și, respectiv 5,36/mc, o creștere de 1,2 lei și, res­pec­tiv de 1,14 lei. (A.N.)

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura