ComunitatePolitica si administratie

Crișcior: Se urmărește implementarea unei platforme comunale pentru gunoiul de grajd, cu bani nerambursabili

Magdalena Șerban

Gestionarea corectă a gunoiului de grajd reprezintă una dintre cele mai im­portante responsabilități ale cres­că­torilor de animale, dar și ale auto­ri­tăților locale pentru a proteja apele din zonă de poluarea cu nitrați. Acum, primăriile au șansa să construiască platforme comunale de gestionare și valorificare, totul cu bani din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Administrația publică din Crișcior nu stă pe gânduri, ci vrea să acceseze axa de finanțare.

Beneficii
Localitățile unde există gospodării sau mici ferme în care se cresc ani­ma­le se confruntă cu lipsa capacităților de stocare a bălegarului. Pus la în­tâm­plare, acesta poluează apa subterană și pe cea de suprafață, prin scurgerile fracției lichide. În acest context, plat­formele integrate, în regim public, pen­tru depozitarea gunoiului de grajd sunt soluțiile ideale pentru comu­ni­tate. ,, Suntem în faza de identificare a terenului, fiind obligatoriu ca acesta să res­pecte condițiile prevăzute, și anume de la suprafață alocată, până la dis­tanță față de gospodării (generează miros), deci sunt mulți factori de luat în calcul. Valoarea maximă eligibilă e de 1.000.000 euro/platformă comunală nou înființată (construcție plus echi­pa­mente). Pe lângă faptul că fermierii și gospodarii care au încheiate contracte cu platforma comunală și fac dovada pre­dării gunoiului de grajd sunt con­siderați de către APIA și AFIR con­formi din punctul de vedere a capa­ci­tăților de stocare, ceea ce îi scutește pe aceștia de investiții proprii în plat­forme individuale, un demers de acest gen va aduce și multe beneficii. Să amin­tesc doar că nevoile locale de de­pozitare şi compostare a gunoiului de grajd sunt acoperite, inclusiv în peri­oada de stopare a împrăştierii lui, aşa cum este prevăzută de Codul de Bune Practici Agricole”, a spus pri¬marul din Crișcior, Ovidiu Furdui (foto). Practic, in­vestiția va duce la conservarea re­sur­sei de apă freatică şi totodată la di­minuarea mirosului din gospodăriile care cresc animale. Reamintim că finan­țarea se va câștiga pe principiul „primul venit, primul ser­vit”, în limita buge­tului maxim eligi­bil prealocat (228.300.000 de euro, echivalentul a 1.119.925.650 de lei). Rata acordată prin PNRR este de 100 la sută.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura