ActualitatePolitica si administratie

Contractele de execuție a infrastructurii din cadrul proiectelor Green Line Valea Jiului, semnate

Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, și re­pre­zentantul asocierii SC DEMO-IDII CONSTRUCT SRL (lider de asociere) și SC CITADINA 98 SRL (asociat), Ion Băietrău, au semnat contractele de execuție din cadrul proiectelor „Linia verde de autobuze electrice între Petrila – Petroșani – Aninoasa – Vulcan – Lupeni – Uricani – Green Line Valea Jiului” – Com­ponenta 1 și Componenta 2.

Peste 100 de stații
Documentele, care includ și componenta de revizuire a proiectului tehnic, precum și asistența tehnică din partea proiectantului, au fost parafate în cadrul unei scurte ceremonii desfășurate în Sala Mare de Ședințe a Con­si­liu­lui Județean Hunedoara. Valoarea totală a ce­lor două contracte este de 53.163.907 de lei.
„Odată cu semnarea acestor contracte, sper ca la finele anului să avem în Valea Jiului un transport model, modern și ecologic, prin care să asigurăm mobilitatea populației. Este un prim proiect de acest fel pe care îl implementăm. Intenția noastră este, ca pe viitor, să facem parteneriate și cu alte primării din județ pentru a dezvolta infrastructura de transport public cu autobuze electrice”, a declarat președintele Laurențiu Nistor în deschiderea ceremoniei de semnare a contractului de execuție.
Contractele de execuție pentru Com­po­nenta 1 și Componenta 2 prevăd realizarea in­fra­structurii necesare traseelor de trans­port, prin amenajarea a 108 stații pentru călă­tori, depou și garare autobuze, stații de întoar­cere și/ sau încărcare a autobuzelor electrice, afla­te la capăt de linie, reabilitarea infrastructurii rutiere pe mai multe sectoare de drum, pre­cum și a trei poduri. Rețeaua de transport pu­blic este formată dintr-un traseu principal între localitățile Uricani și Petrila și 3 trasee se­cundare, respectiv Aninoasa – DN 66, Petrila – Jieț, și Valea de Brazi – Cheile Buții.
Componenta 1 prevede, printre altele, realizarea următoarelor:
• depou de autobuze la Vulcan, care include corp administrativ, spălătorie și spațiu de gara­re pentru autobuze, atelier de revizii și reparații
• stația de capăt Uricani (Valea de Brazi), care include spațiu administrativ și trei stații de încărcare
• stația de întoarcere și încărcare Petrila
• reabilitare a patru tronsoane de drum în Vulcan, Lupeni și Petroșani
• reabilitarea a trei poduri (două în municipiul Vulcan, unul la Petroșani (Livezeni) peste Jiul de Est
• 74 de stații de călători, cu facilități pentru persoanele cu dizabilități
Componenta 2:
• Stație de capăt la Aninoasa, cu corp administrativ și patru stații de încărcare
• Stație de întoarcere și încărcare Petrila-Jieț
• Stație de întoarcere la Cheile Buții
• Stație de întoarcere la Jieț
• 34 de stații de călători, cu facilități pentru persoanele cu dizabilități.
Pentru crearea condițiilor optime de așteptare a călătorilor, stațiile vor fi dotate cu copertină și cu sisteme electronice de infor­mare. În stațiile de călători, se vor monta auto­mate pentru emiterea de carduri/tichete de călătorie (sistem e-ticketing).

Nepoluante
Reamintim că, în luna aprilie a acestui an, au fost semnate și cele două contracte de furnizare a autobuzelor electrice pentru Linia verde Green Line Valea Jiului. Astfel, în baza acestor contracte, în toamnă vor fi livrate 26 de autobuze electrice, 12 stații de încărcare rapidă, 30 de stații de încărcare lentă, 2 stații de încărcare rapidă autovehicule/autobuze electrice și alte 4 echipamente. Valoarea acestor două contracte se ridică la 65.854.600 de lei. Proiectele „Linia verde de autobuze electrice între Petrila – Petroșani – Aninoasa – Vulcan – Lupeni – Uricani – Green Line Valea Jiului” – Componenta 1 și „Linia verde de autobuze electrice între Petrila – Petroșani – Aninoasa – Vulcan – Lupeni – Uricani – Green Line Valea Jiului” – Compo­nenta 2 sunt finanțate prin Programul Opera­țional Regional (POR) 2014-2020. Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă îmbu­nă­tă­țirea condițiilor de transport public de per­soa­ne, reducerea emisiilor de carbon prin utili­zarea unor mijloace de transport nepo­luan­te și adaptarea la nevoile actuale de mo­bi­litate urbană din Valea Jiului. Proiectele sunt realizate în parteneriat cu UAT-urile din Valea Jiului, prin Asociația de Dezvoltare Interco­mu­nitară (A.D.I.) pentru transport public zonal (Green Line) în Valea Jiului.