Consultare privind elaborarea Strategiei Integrate de Dezvoltare pentru Zonele Montane din România, la Consiliul Județean

ieri, Consiliul Județean Hunedoara a avut onoarea să găzduiască o consultare publică locală privind Strategia Integrată de Dez­voltare pentru Zonele Montane din România, document ce va fi elaborat de ex­perții Băncii Mondiale, în cadrul unui proiect derulat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și finanțat din fonduri euro­pene nerambursabile.

Investiții de succes
Din partea Ministerului Agriculturii și Dez­vol­tării Rurale au fost prezenți la consultările publice Aurel Simion, secretar de stat, și Tiberiu Ștef, consilierul ministrului Petre Daea. Din partea Băncii Mondiale au partici­pat Jan Joost Nijhoff, Senior Agriculture Economist, și Luz Berania Diaz Rios, manager de proiect. Invitat în prezidiu a fost și primarul orașului Zlatna, Silviu Ponoran, care asigură și președinția Asociației de Dezvoltare Inter­co­mu­nitară „Moții, Țara de Piatră” din care face parte Consiliul Județean Hunedoara, dar și o serie de comune hunedorene din arealul mun­­ților Apuseni. Asociația a elaborat și a de­pus deja Strategia de Dezvoltare care să asigure dezvoltarea durabilă a acestei zone, în strânsă legătură cu menținerea specificului local.
„Potențialul ridicat pe care îl are județul Hunedoara, de la creșterea animalelor (în special a ovinelor și bovinelor), cultivarea ce­re­a­lelor, producția de lactate și produse pro­cesate din carne în ferme care au devenit in­vestiții de succes, până la cultivarea fructelor de pădure în zonele montane, ne asigură că, și pe viitor, agricultura din județul Hunedoara va avea un cuvânt important de spus. Și pentru că ne referim la zona montană, aici vreau să subliniez un lucru important: județul nostru se clasează pe locul al doilea la nivel național ca număr de proiecte depuse și apro­bate destinate fermierilor din zona mon­tană cu o valoare de 2,6 milioane de euro”, a declarat președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, în deschiderea evenimentului.
„România are deja o Lege a Muntelui, iar lucrurile încep să funcționeze. De la această consultare pentru noi este important feed­back-ul pe care îl vom avea. Vrem să aflăm care sunt nevoile, obiectivele și prioritățile de dezvoltare ale celor care locuiesc în zonele montane. Iar strategia trebuie să fie una cu bătaie lungă, pe cel puțin 10 ani”, a precizat Aurel Simion, secretar de stat în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Rapoarte cu datele colectate
Reprezentanții Băncii Mondiale au adăugat că fiecare zonă montană din România are specificul ei, nici un loc nu este la fel, fiecare are ceva diferit. Experții au precizat că în ela­borarea strategiei se va ține cont de ceea ce s-a realizat până acum în zonele montane, dar va fi luată în considerare și revizuirea prio­ri­tăților de dezvoltare stabilite în urmă cu ceva ani, dacă acestea nu mai sunt de actualitate.
Pe parcursul a câtorva ore, specialiști în domeniu, experți, producători locali, repre­zen­tanți ai unor instituții publice, autorități locale și arii protejate au participat la sesiuni de dezbateri în vederea creionării unei stra­tegii cât mai complexe, care să răspundă tu­tu­ror necesităților de dezvoltare ale zonelor mon­tane de la noi, prin identificarea opor­tu­nităților, dar și a priorităților care să asigure viitorul acestor zone și al comunităților aflate pe teritoriul lor. Sesiunile de dezbateri au fost mediate de trei facilitatori, care vor transmite o serie de rapoarte cu datele colectate în tim­pul discuțiilor către experții Băncii Mondiale
Județul Hunedoara are un relief pre­do­minant montan, context în care propunerile concrete care se vor face în cadrul acestor con­sultări vor avea un impact major în de­fi­nirea unei strategii cât mai realiste. Consiliul Județean Hunedoara este alături de acest demers și pune la dispoziție resurse umane și logistice pentru a susține în continuare ela­bo­ra­rea și implementarea strategiei. (A. Năstase)