Politica si administratie

Consilierul județean Ancuța Suciu: Ministrul Daea a adus fonduri pentru îmbunătățiri funciare

Consilierul județean PSD Ancuța Suciu (foto) susține că recent a fost publicată Hotărârea Guvernului pri­vind reacordarea recunoaşterii c­a­rac­terului de utilitate publică a unor amenajări de irigaţii sau a părţilor de amenajări de irigaţii.

Potențial natural
„Această hotărâre a fost luată la iniţiativa ministrului Agriculturii şi Dez­voltării Rurale, Petre Daea, cel mai aprig susţinător al sectorului de îm­bu­nătăţiri funciare din România care în permanenţă în calitate de parlamentar al Partidului Social Democrat a militat pentru recunoaşterea importanţei stra­tegice a acestor lucrări cu impact de­osebit pentru obţinerea unor pro­ducţii agricole maxime şi stabile. În repetate ocazii oficiale sau conferinţe de presă a explicat pragmatic efectul economic al acestor lucrări şi influenţa directă în îmbunătăţirea factorilor de mediu pe teritoriul României.
Se vorbeşte mult de schimbările cli­matice majore din ultimii ani cu efecte devastatoare prin inundaţii sau secetă însă în mod practic s-a făcut foarte puţin în acest domeniu de importanţă strategică şi siguranţă naţională, ţi­nând seamă de potenţialul natural de care dispunem.
S-a ratat includerea în Planul Naţio­nal de Redresare şi Rezilienţă a unui program pentru reabilitarea, moderni­za­rea şi extinderea acestui gen de lucrări. Prin această hotărâre, ministrul Petre Daea reuşeşte să aducă pe cât posibil o parte din fondurile de in­ves­tiţii din bugetul naţional către acest sector.
De această hotărâre beneficiază şi judeţul nostru, care are inclusă în lista amenajărilor de irigaţii cu finanţare, Ame­najarea Ostrov Clopotiva, cu o suprafaţă de 2.679 hectare, conform Anexei nr. 1 din H.G. nr. 988/2022”, a declarat Ancuța Suciu, consilier ju­dețean PSD.