Comunitate

Conferința „Rolul profesiilor liberale în societatea românească”, la Geoagiu Băi

Uniunea Profesiilor Liberale din România, împreună cu Camera Audi­torilor Financiari din România, Ca­mera Consultanților Fiscali, Aso­ciația Națională a Evaluatorilor Au­to­rizați din România și Uniunea Na­țională a Practicienilor în Insolvență din România, organizează Conferința „Rolul pro­fe­siilor liberale în socie­ta­tea româ­neas­că – editia a II-a” ce va avea loc la Hotel Germisara din Geoagiu-Băi, în peri­oada 11-13 no­iembrie 2022.
Participarea la conferință va putea fi echivalată cu ore de pregătire pro­fe­sională continuă pentru membrii aso­ciațiilor membre UPLR, în funcție de particularitățile fiecărei profesii (7 ore de pregătire profesionala CAFR, 4 ore pregătire profesională UNPIR, 5 ore de pregătire profesională CCF, echivalare maxim 4 ore ANEVAR). (A.N.)