ActualitatePolitica si administratie

COMUNICAT DE PRESĂ. Prefectul Călin Marian „se agață cârlig” de Tranziția Justă

Joi, la sediul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, a fost lansat Pro­gramul Operațional Tranziție Justă (PTJ). Programul acordă sprijin din partea Fon­du­lui pentru o tranziție justă în cadrul obiec­tivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică pentru regiunile Dolj, Gorj, Hunedoara, Mureș, Prahova și Galați”, cu un buget de circa 2,53 miliarde de euro. Prin acest mecanism de finanțare, județul Hunedoara va bene­ficia de 525 milioane de euro.

 

Al cui este meritul?

Această alocare este rodul grupului de lucru constituit pentru elaborarea Planului Teritorial pentru Tranziție Justă (PTTJ) care va sta la baza dezvoltării sustenabile a antre­pre­noriatului, pentru a se crea noi locuri de muncă durabile și cu un nivel atractiv de salarizare. Din Grupul de lucru au făcut parte reprezentanții tuturor unităților administrativ teritoriale, mediul de afaceri, organizații ne­guvernamentale. Planul Teritorial pentru Tranziție Justă a fost elaborat de către Con­siliul Județean Hunedoara, instituția condusă de Laurențiu Nistor fiind coordonator la nivel de județ. De altfel PTTJ a putut fi consultat atât pe site-ul www.cjhunedoara.ro, cât și pe pagina web a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

 

Sprijin de la Comisia Europeană

Programul Tranziție Justă 2021-2027a fost aprobat de Comisia Europeană în urma vizitei comisarului european pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira, care s-a aflat în ju­dețul Hunedoara, pentru a cunoaște îndea­proa­pe nevoile comunităților locale și stra­tegia pentru implementarea Programului Ope­rațional Tranziție Justă. În cadrul vizitei, doamna comisar european a avut o serie de întrevederi cu președintele Laurențiu Nistor, pentru a înțelege că județul Hunedoara are capacitatea de a gestiona fondurile alocate.
Pentru a-și atinge obiectivul, acest pro­gram va sprijini o gamă largă de activități prin investiții în domenii precum digitalizare și inovare digitală, tehnologiile energiei curate, reducerea emisiilor, reabilitarea siturilor in­dustriale și recalificarea lucrătorilor.

 

„Felicitările, masa și dansul…”

Cum ne-a obișnuit deja, prefectul județului Hunedoara, Călin Petru Marian, nu a ratat nici de această ocazia de a se lăuda cu munca altora. Pe Facebook, locul în care pare că se simte cel mai bine, Călin Marian a anunțat aprobarea acestui program ca pe o mare victorie personală. Practic, se felicită singur.
„Programul pe care l-am prezentat în ju­dețul Hunedoara”, „În calitate de prefect al ju­dețului Hunedoara am avut discuții cu toți actorii implicați, am organizat întâlniri cu auto­ritățile publice locale și cu membrii asociației care formează forul de coordonare al acestui program”, și tot așa…
Curiozitatea ne-a împins spre câteva „in­vestigații” în urma cărora îi adresăm public domnului prefect câteva întrebări simple. Hunedorenii merită să știe!
1. Este adevărat că Instituția Prefectului Județul Hunedoara a avut un reprezentant în grupul de lucru pentru Tranziția Justă în per­soane doamnei subprefect Oana Andreea Biriș? Dacă da, la câte întâlniri a participat și cum a contribuit la elaborarea PTTJ?
2. Este adevărat că Instituția Prefectului Ju­dețul Hunedoara nu a înaintat nici o pro­pu­nere în cadrul etapei de consultare în ve­derea elaborării PTTJ?
3. Este adevărat, domnule prefect, că, în ziua în care comisarul european pentru re­for­mă și coeziune, Elisa Ferreira, s-a aflat în Valea Jiului, dumneavoastră erați la un festival prin Europa? Oktoberfest? Era mai importantă voia bună decât Tranziția Justă?
Noi știm răspunsurile, dar trebuie să le afle și hunedorenii de la dumneavoastră.

 

Biroul de presă al Consiliului
Județean Hunedoara
Consiliul Județean Hunedoara