Comuna Luncoiu de Jos, deschizătoare de drumuri!

Interviu cu Lorand FARCAS (foto), manager de vânzări zonal al Visoro Global, lider pe ţară în realizarea Registrului Electronic Naţional al Nomenclaturilor Stradale

 

În temeiul HGR nr. 777/2016 privind structura, orga­ni­zarea şi funcţionarea Registrului Electronic Naţional al Nomen­claturilor Stradale (RENNS), primăriile au obligaţia să actualizeze elementele specifice nomenclaturii stradale şi să le introducă în RENNS, conform dispoziţiilor Legii cadas­trului şi publicităţii imobiliare.
Despre importanţa nomenclaturii stradale şi înţelegera necesităţii realizării RENNS, Lorand FARCAS, manager de vânzări zonal al Visoro Global Cluj-Napoca oferă toate de­taliile necesare, punctând importanţa implementării, atât pentru autorităţi, cât mai ales pentru populaţie.

(R) – Ce înseamnă, domnule Lorand FARCAS, Visoro Global Cluj-Napoca, compania pe care o reprezentaţi.
(L.F.) – Visoro Global este o companie administrată de Robert Szabó-Ledényi, firmă care oferă clienţilor săi servicii de consultanţă în achiziţii publice şi fonduri europene, realizarea Registrului Electronic Naţional al Nomenclaturilor Stradale, dar şi în multe alte domenii. Ne desfăşurăm acti­vi­tatea în interiorul arcului carpatic, iar în decursul anilor am co­la­borat în total cu peste 500 de primării de municipii, oraşe şi comune din Transilvania. Pe fonduri europene, sun­tem renumiţi pentru că realizăm cele mai grele proiecte, pro­vocări pe care de obicei nu le acceptă altcineva din cauza gradului ridicat de dificultate. În domeniul RENNS, fără falsă modestie, suntem cei mai buni pe ţară. O demonstrează faptul că avem cele mai multe contracte semnate şi cele mai multe proiecte finalizate şi predate beneficiarilor. De exemplu, noi întocmim RENNS la Floreşti, judeţul Cluj, des­pre care toată lumea ştie că e cel mai dificil proiect, după Bucureşti. Politica firmei noastre este că noi facem de la zero până la 100% toată munca, degrevând astfel primăriile de orice muncă, adică dacă administraţia locală tot vrea să externalizeze ceva, atunci acel ceva să fie făcut integral de cineva din afara instituţiei publice, nu doar pe jumătate.

(R) – Cât este de necesară nomenclatura stradală şi ce presupune?
(L.F.) – Potrivit legislaţiei în vigoare, nomenclatura stradală se aprobă prin hotărâre a consiliului local, se organizează pe fiecare localitate şi reprezintă evidenţa primară unitară care serveşte la atribuirea denumirii străzii şi a numărului ad­ministrativ. Registrul Electronic Naţional al Nomenclaturilor Stradale reprezintă sistemul unic de referinţă la nivel na­ţio­nal în care sunt înscrise nomenclaturile stradale de la nivelul comunelor, oraşelor şi al municipiilor. Registrul este obli­gatoriu de utilizat de instituţiile şi autorităţile administraţiei pu­blice centrale şi locale în activitatea specifică. ANCPI asi­gură instituţiilor şi autorităţilor publice, precum şi notarilor pu­blici accesul liber şi gratuit la registru. Autorităţile ad­mi­nis­traţiei publice locale au obligaţia de a furniza şi actualiza da­tele cu privire la nomenclatura stradală proprie din Registrul Electronic Naţional al Nomenclaturilor Stradale. Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia ca, ulterior aprobării nomenclaturii stradale, precum şi ori de câte ori intervin mo­dificări ale adresei administrative, să ac­tua­lizeze elementele specifice nomenclaturii stradale şi să le introducă în RENNS, pentru ţinerea la zi a acestui registru, în condiţiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi com­ple­tările ulterioare. M-aţi întrebat la ce foloseşte nomen­cla­tura stradală. Importanţa nomenclaturii stradale şi implicit a RENNS are repercusiuni vis-a-vis de apelarea numărului telefonic unic de urgenţă 112. Prin folosirea acestei aplicaţii, ambulanţa, pompierii şi poliţia au informaţiile corecte şi exacte pentru a ajunge direct la adresele cetăţeniilor care apelează la aceste servicii de urgenţă, fără să fie nevoiti să colinde aiurea străzile şi să întrebe trecătorii despre adresa exactă a solicitantului. Fiecare adresă administrativă pri­meşte o coordonată GPS pe hartă, prin care ea este foarte uşor identificabilă. Toate instituţiile publice (poşta, ANAF, in­clusiv băncile) sunt obligate de anul acesta să folosească RENNS. Prima primărie din judeţul Hunedoara care a realizat RENNS e Luncoiu de Jos. Felicitări acestui ales local pentru că îi pasă ca ambulanţa să ajungă la timp şi exact la per­soana care are nevoie de ajutor.

(R) – De ce anume se ocupă compania în cadrul căreia performaţi pentru a implementa RENNS?
(L.F.) – Conform serviciilor prestate ne obligăm să reali­zăm următoarele etape:
A. Realizarea a localităţii: 1. parcurgerea tuturor do­cumentelor care există în format fizic sau electronic la sediul primăriei; 2. realizarea raportului despre toate docu­men­tele găsite şi folosibile; 3. identificarea în teren prin parcurgerea tuturor străzilor, uliţelor, arterelor etc. a localităţii, a numerelor administrative; 4. confruntarea acestora cu da­tele găsite în primărie (în cazul în care există); 5. verificarea şi rezolvarea anomaliilor; 6. realizarea raportului de spe­cia­litate referitor la aprobarea formei finale de către UAT; 7. desenarea şi realizarea GIS în format electronic cu toate străzile şi numerele administrative (harta electronică ela­borată va rămâne ulterior în proprietatea primăriei); 8. Ofe­rirea de model de hotărâre de consiliu local pentru adop­tare; 9. realizarea anexelor complexe pentru HCL care să fie adoptate (pentru ca să nu se piardă informaţiile pe drum şi în timp);
B. Realizarea RENNS: 1. reverificarea tuturor datelor din posesia primăriei; 2. adaptarea datelor la cerinţele ANCPI; 3. introducerea manuală a tuturor străzilor şi numerelor administrative care au fost aprobate în GIS; 4. reverificarea tuturor datelor; 5. predarea raportului de realizare a RENNS; 6. informarea Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor cu privire la toate modificările.

(R) – Care vă sunt atuurile cu care aţi câştigat piaţa de profil?
(L.F.) – Ar mai fi câteva aspecte foarte importante de sub­liniat. În primul rând, dorim accentuăm că avem o relaţie foarte strânsă cu ANCPI, care ne ajută să lucrăm împreună cu specialiştii instituţiei şi să utilizăm platforma lor, în timp ce alte firme nu au posibilitatea aceasta sau nu sunt in­te­re­sate, nu ştim care este motivul. În al doilea rând, aşa cum am spus, oferim o hartă GIS GRATIS, pentru ca toate infor­maţiile încărcate în RENNS să existe şi la primărie, pentru a putea accesa oricând aceste date. În al treilea rând, vă rugăm să fiţi atenţi în momentul în care doriţi să încheiaţi un contract pentru realizarea RENNS. Vă sfătuim să verificaţi istoricul firmei cu care vreţi „să bateţi palma”, deoarece, din păcate, foarte multe societăţi profită de dorinţa primarului de a fi în legalitate, semnează contractul, dar produsul final, în cel mai bun caz, este doar un fel de hartă GIS, lăsând impresia că a făcut ce trebuie, dar în realitate nu este aşa, iar primăria rămâne în pagubă. Totodată, sunt firme care au realizat achiziţia pentru realizarea RENNS, dar elaborarea acestuia nici măcar n-a început, deşi a trecut mai bine de un an şi jumătate de la semnarea con­tractului. În general, aces­te firme lucrează la 50% din preţul pieţei pentru ju­mă­tate dintre serviciile pe care le oferă firma noastră şi, spre deosebire de noi, chiar şi pe acelea nu sunt capabile să le realizeze la timp, lucruri uşor verificabile. Vă rugăm acordaţi atenţie maximă nomenclaturii stradale, pentru că poate salva vieţi, cum la fel vă rugăm nu vă lăsaţi păcăliţi de un preţ mai mic, crezând că scădeţi o cheltuială, dar de fapt ea în timp va fi mult mai mare. În final aş mai vrea să spun că atunci când am întrebat mai mulţi primari cum ne-ar carac­te­riza în 3 cuvinte, majoritatea ne-au dat acest răspuns: profesionişti, pragmatici, de cuvânt! Şi ţinem cu toţi dinţii să rămânem aşa!
„Nu este suficient nici pentru primul ajutor care trebuie să vină din partea Salvării, a Smurd-ului ori a Pompierilor, de exemplu, şi nici pentru un simplu vizitator al comunei, să cunoască o pseudoadresă atunci când trebuie să se de­pla­seze la o destinaţie anume. Acelaşi număr de casă poate exista şi în Luncoiu, dar şi în Podele, deci devine o Loterie să găseşti cu exactitate locaţia, mai ales pe GPS. Am avut caz când o femeie ce acuza simptome specifice COVID-19 a fost căutată de echipa medicală în altă parte, coincizând numărul de gospodărie indicat. Evident, nu a fost găsită decât după investigaţiile telefonice ulterioare. Nu e firesc aşa ceva! Trec secunde vitale, poate. Să nu mai vorbim de cei care veneau cu diverse proiecte la primărie. Erau direc­ţionaţi pe deal, din DN76. Întregul demers a fost susţinut din bugetul propriu şi l-am considerat o prioritate ad­mi­nistrativă ce trebuie finalizată în 2021. Denumirea străzilor s-a realizat în concordanţă cu cutuma locală, deoarece legea prevede că nu poţi da un nume al vreunei pe­r­so­na­lităţi istorice, să zicem, dacă nu a avut legătură dovedită cu istoricul zonei. O fi trecut marele Avram Iancu pe la Podele, zvonistica susţinând că a băut apă dintr-un izvor de aici, dar cine poate certifica asta? Acum avem străzi cu nume şi vom avea şi indicatoare aferente. Oricum, suntem printre pionierii hunedoreni la nivel rural în ce priveşte un astfel de demers şi ne bucurăm că lăsăm în urmă ceva absolut folositor pentru comunitate, mai cu seamă de acum încolo când totul duce către digi­talizare. După înregistrarea la OCPI a tuturor străzilor, vom fi cu siguranţă uşor de găsit pe hărţile Google- “ Călin Dud (medalion), primarul comunei Luncoiu de Jos.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

stiri si ziare