Actualitate

Comisarii de la Protecția Consumatorilor au amendat magazinele Lidl că ne fură la cântar

Comisarii de la Protecția Consuma­to­rilor s-au pus pe verificat magazinele Lidl din județ. Au verificat și au amen­dat. Comisarii au identificat că la aces­te magazine suntem furați la cântar, unele produse sunt stricate și altele.

Amenzi de 124.000 de lei
„În cursul săptămânii trecute CJPC Hunedoara a efectuat un control te­ma­tic dispus de către ANPC, care a vizat în­treaga rețea de unități Lidl care își des­fășoară activitatea pe raza județului Hunedoara.
În acest sens, au fost verificate toate cele 8 supermarket-uri care sunt active, constatându-se cu această ocazie di­ferite deficiențe, dintre care ex­em­pli­ficăm următoarele: comercializarea de diferite produse alimentare ambalate (în special preparate din carne) cu diferențe în minus privind cantitatea netă înscrisă pe etichetă, diferite legume și fructe ex­puse la vânzare, depreciate calitativ sau a căror țară de origine nu era menționată corect pe eticheta de raft, expunerea spre comercializare de produse a căror ambalaje erau neconforme/nesigure (de­teriorate, deviate etc). În urma veri­fi­cărilor efectuate, toate unitățile de vân­zare Lidl au fost sancționate, aplicându-se 19 amenzi în valoare totală de 124.000 de lei și 2 avertismente. De asemenea, au fost stabilite și măsuri de oprire de­finitivă de la comercializare pentru can­ti­ta­tea de 185 kg produse neconforme, pre­cum și emiterea a două decizii de în­cetare a practicilor comerciale incorecte identificate.
Continuăm acțiunile în toate domeniile de competență, în scopul prevenirii și com­­baterii faptelor care aduc atingere vieții, să­nătății și intereselor economice ale con­sumatorilor”, a declarat Daniel Dumitran șeful Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Hunedoara. (A.N.)