Clarificări-decontarea indemnizaţiei de şomaj tehnic

14 aprilie 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/ 2020, stabileşte, la alin. (1) al art. XI, ca pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din iniţiativa angajatorului, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat şi se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, nr. 6/2020. Potrivit prevederilor alin. (2) al art. XI, de aceste prevederi beneficiază salariaţii angajatorilor care reduc sau întrerup temporar activitatea total sau parţial, pe perioada stării de urgenţă decretate, conform unei declaraţii pe proprie răspundere a angajatorului. De la această regulă a fost instituită în mod expres o excepţie, la alin. (9) al art. XI, după cum urmează: „În situaţia în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă din care cel puţin un contract cu normă întreagă este activ pe perioada stării de urgenţă, acesta nu beneficiază de indemnizaţia prevăzută la alin. (1)”. Legea a limitat, astfel, posibilitatea accesării indemnizaţiei suportate de către stat doar pentru situaţia unui angajat care are un contract cu normă întreagă activ pe perioada stării de urgenţă, dar nu prevede în mod expres o astfel de restricţie în măsura în care angajatul are activ un contract cu normă parţială. La solicitarea de clarificări, nr. 1921/ 07.04.2020, a Camerei Consultanţilor Fiscali cu privire la posibilitatea decontării indemnizaţiei de şomaj tehnic pentru angajaţii care au încheiate mai multe contracte individuale de muncă (mai mulţi angajatori), Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, prin Adresa nr. 8784/RG/800/DPOCMP/ 10.04.2020, a comunicat, în principal, următoarele: – excepţia instituită la alin.(9) al art. XI este de strictă interpretare şi aplicare, ceea ce înseamnă că această excepţie nu trebuie extinsă şi la alte situaţii pe care norma juridică nu le prevede; – prevederile alin. (9) al art. XI nu exclud de la plata indemnizaţiei de şomaj tehnic salariaţii cu timp parţial; – prin prevederile alin. (9) al art. XI nu se instituie vreo limitare a posibilităţii de a beneficia de indemnizaţia de şomaj tehnic suportată din bugetul asigurărilor pentru şomaj în măsura în care angajatul are mai multe contracte individuale de muncă, dintre care cel puţin unul cu normă parţială este activ pe perioada stării de urgenţă.

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.
Societate de consultanţă fiscală • Societate de audit financiar
email: [email protected]

Loading...

Scrie un comentariu

stiri si ziare
Citește articolul precedent:
Sindicaliştii de la CEH cer ca Spitalele Vulcan şi Lupeni să nu mai fie unităţi suport pentru COVID-19

Aceştia au trimis o adresă Guvernului în care motivează că ar putea fi afectată activitatea minieră la cele două unităţi...

Măsuri stricte la Sanatoriul de Pneumoftiziologie din Brad

După ce la Sanatoriul de Pneumoftiziologie din Brad au fost luate măsuri pentru pregătirea spaţiilor şi a personalului medical pentru...

Biblioteca Judeţeană merge mai departe

Traversăm o perioadă grea, am fost luaţi prin surprindere de această pandemie şi ne adaptăm aşa cum putem, fără să...

Închide