Comunitate

Ceremonia înscăunării preasfințitului părinte Ioan ca episcop eparhial de Lugoj

Joi, 20 iulie 2023, la sărbătoarea Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul, la Lugoj a avut loc ceremonia înscăunării PS Ioan ca episcop al Eparhiei de Lugoj al Bisericii Române Unită cu Roma. Greco-Catolică.
Ceremonia a fost condusă, în numele Preafericirii Sale Lucian Mureșan, car­dinal al BRU Greco-Catolică și arhie­piscop major al Arhieparhiei de Alba-Iulia și Făgăraș a BRU Greco-Catolică, de PS Claudiu-lucian Pop, episcop al Epa­r­hiei Cluj-Gherla a BRU Greco-Catolică, fiind prezenți toți ierarhii a BRU Greco-Catolică: PS Virgil Bercea episcop al Eparhiei Oradea a BRU Greco-Catolică; PS vasile Bizău episcop al Eparhiei Maramureș a BRU Greco-Catolică; PS Mihai Frățilă episcop al Eparhiei București a BRU Greco-Catolică și PS Cristian Crișan episcop auxiliar al Arhie­piscopiei de Alba-Iulia și Făgăraș a BRU Greco-Catolică. Ierarhi greco-catolici de peste hotare au fost prezenți la cere­monie: PS Djura Dzudzak episcop al Eparhiei de Novi Sad (Serbia) și PS Atanasz Orosz episcop al Eparhiei de Miskolc (Ungaria). Deasemenea au fost prezenți ierarhi romano-catolici din țara noastră și de peste hotare. PS Claudiu Pop a prezentat Decretul de înscăunare emis de Preafe­ricirea Sa Lucian Mureșan, cardinal al BRU Greco-Catolică și arhiepiscop major al Arhieparhiei de Alba-Iulia și Făgăraș a BRU Greco-Catolică După înveșmân­tare, întronizare și primirea cârjei epis­co­pale au fost pre­zentate mesaje. În nu­mele Preafericirii Sale Lucian Mureșan, cardinal al BRU Greco-Catolică și arhie­piscop major al Arhieparhiei de Alba-Iulia și Făgăraș a BRU Greco-Catolică a vorbit PS Cristian Crișan, episcop auxiliar al Arhiepiscopiei de Alba-Iulia și Făgăraș a BRU Greco-Catolică. Mesajul arhiepis­co­pului Claudio Gugerotti, arhiepiscop de Rebellum, pre­fectul Dicasterului pentru Bisericile Răsăritene a fost citit repre­zen­tantul Nunțiaturii Apostolice în România mon­seniorul Vimpari Tuomo. Andrei Ungar, în calitate de consilier, a transmis mesa­jul domnului Ion-Marcel Ciolacu prim-ministru al Guvernului României. Secre­tarul de Stat, Ciprian Olinici, a prezentat mesajul Secretaria­tu­lui de Stat pentru Culte. În final a vorbit Bogdan Blidariu, primarul municipiului Lugoj. La sfârșit, PS Ioan a adresat tuturor mulțumiri.
În cadrul Eparhiei de Lugoj a BRU Greco-Catolică se află Parohia Greco-Catolică Ruteană din Peregu Mare păs­to­rită de Sfinția Sa părintele Vasile Bojcsuk.

Dr. Gheorghe Firczak