Comunitate

Cei mai buni elevi din municipiul Hunedoara, pe urmele lui Ioan de Hunedoara, la Varna

Cei mai buni elevi de liceu din mu­nicipiul Hunedoara au luat parte la o excursie didactică în oraşul Varna, din Bulgaria, în cadrul unui proiect intitulat „Pe urmele lui Ioan (Iancu) de Hunedoara”, iniţiat de adminis­traţia locală cu scopul de a aduce în atenţia tinerei ge­ne­raţii im­por­tanţa istorică a fa­miliei Corvinilor.

Proiectul va continua
Astfel, 13 elevi de liceu au be­ne­ficiat de o excursie pe traseul uneia dintre cele mai im­portante campanii militare ofensive al cărei protagonist a fost Ioan (Iancu) de Hunedoara. Tinerii au primit adevărate lecţii de istorie aplicată la faţa locului, atât în Varna, destinaţia prin­cipală a de­plasării, cât şi la Vidin, din partea directorului Muze­u­lui Castelul Corvinilor Hunedoara, Sorin Tincu.
„În condiţiile în care manualele de istorie nu pun nici acum accentul cu­venit pe importanţa familiei Corvinilor în istoria naţională şi europeană, iar familia Corvinilor a avut ca principală reşedinţă Hunedoara, este foarte important ca generaţia tânără să afle cât mai multe informaţii despre aceas­ta, pentru că ei, tinerii, sunt cei care vor duce povestea mai departe. Corvinii reprezintă o parte importantă a iden­tităţii noastre, ca hunedoreni. Pe lângă caracterul didactic, aceste deplasări pot avea ca rezultate şi viitoare coo­perări cu administraţiile locale din oraşele care au ca element comun al istoriei lor familia Corvinilor”, a de­cla­rat primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouţanu, aflat împreună cu elevii români.
Grupul din municipiul Hunedoara a depus coroane de flori la statuia lui Ioan de Hunedoara din Varna şi a vizitat mai multe obiective istorice din oraşul bulgar, cu precădere Muzeul de Arheo­lo­gie şi parcul-muzeu Vladislav Varnicek. Pri­marul municipiului Hunedoara a men­ţionat că proiectul va continua şi se va dezvolta în anii viitori.

„Anul trecut am reuşit să ducem şase elevi de liceu din municipiu pe urmele lui Ioan (Iancu) de Hunedoara, la Belgrad, într-o primă etapă a pro­iectului. Anul acesta mă bucur că am reuşit să creştem numărul elevilor la 13, în cadrul celei de-a doua etape a acestei iniţiative. Este un proiect pe care vom încerca să-l dezvoltăm şi în anii următori”, a arătat Dan Bobouţanu.
Ioan (Iancu) de Hunedoara (1387-1456) a ocupat consecutiv funcţiile de ban de Severin (1438-1441), de vo­ievod al Transilvaniei (1441-1446), de guvernator (1446-1453) şi de căpitan general al regatului (1453-1456).
S-a remarcat prin calităţile sale extra­ordinare de comandant militar. Prin acţiunile sale militare şi diplo­ma­tice, el a reuşit să oprească la mijlocul secolului al XV-lea ofensiva turcilor spre Europa Centrală şi să apere civi­lizaţia europeană şi statele de la nordul Dunării de cucerirea otomană. Ioan de Hunedoara a murit la 11 august 1456, de ciumă, în tabăra oastei sale de la Zemun, după ce a câştigat bătălia de la Belgrad în faţa otomanilor conduşi de Mahomed al II-lea.