Actualitate

Câți hunedoreni s-au autorecenzat și recenzat

Au fost înființate 9 puncte fixe pentru recenzare, în județ, astfel ca hunedorenii să poată veni aici să ofere informațiile necesare, iar recenzorii să nu meargă din ușă în ușă. La punctele fixe de recenzare își va desfășura activitatea cel puțin un recenzor și se va asigura disponibilitatea pentru recenzarea populației prin interviu față în față, inclusiv sâmbăta și duminica.

Apel către cetățeni
„Până în data de 9 iulie, în județul Hunedoara, au fost recenzate 77,6 la sută din totalul populației rezidente estimate. Punctele fixe de recenzare vor funcționa până la finalul perioadei de recenzare, 17 iulie, la sediile primăriilor din Deva (unde mai este un punct de recenzare la sediul DJS, de pe strada Avram Iancu, bl H1, parter), Brad, Hațeg, Petrila și Uricani, la Simeria, la sediul Centrului de Afaceri, iar la Geoagiu la Căminul Cultural din satul Cigmău și la Aninoasa la Căminul Cultural. Centrele de re­cenzare se adresează tuturor persoa­ne­lor care doresc să se recenzeze, dar, din di­ferite motive, nu au efectuat autorecen­za­rea sau nu pot primi vizita recenzorului la reședința obișnuită. Întregul proces al co­lectării datelor se desfășoară cu asigurarea confidențialității și protecției depline a in­formațiilor. Recenzarea este obligatorie pen­tru toate persoanele care locuiesc în România sau care sunt plecate pentru o pe­rioadă mai scurtă de un an. Facem un apel către cetățeni să primească recenzorii au­to­rizați și să le ofere datele necesare pentru completarea chestionarelor sau să se prezinte în punctele fixe de recenzare de pe raza localității de reședință”, se arată într-un comunicat al celor de la Statistică.
Paralel cu înființarea punctelor fixe de re­cenzare, continuă și colectarea de re­cen­sământ prin interviuri față în față cu înre­gis­trarea datelor pe tablete electronice, prin intermediul recenzorilor de teren.
Potrivit prefectului de Hunedoara, până în prezent, s-au autorecenzat aproape 44 la sută dintre hunedoreni, iar 30 la sută au fost recenzați. În total, 270.482 de persoane, adică 73,9 la sută dintre hunedoreni au tre­cut prin procesul de recenzare.