C.A.R. Viitorul Călan, între tradiţie şi perspective

25 martie 2015 | Adauga un comentariu | Publicat in: Actualitate

07 car calanSpiritul de solidaritate şi nevoia de întrajutorare financiară a oamenilor au fost mereu prezente în zona oraşului Călan. Existenţa unui important punct industrial în zonă definit ca uzina din Călan şi mai apoi Combinatul Siderurgic Victoria Călan a determinat încă de la începuturi coagularea unor forme de solidaritate umană şi de sprijin.

La început, forma de întrajutorare financiară între membrii comunităţii se numea „Ladă frăţească“, urmând ca din 1949 aceasta să devină CASA DE AJUTOR RECIPROC, funcţionând pe lângă sindicatul întreprinderii.
În timp, odată cu transformarea societăţii româneşti şi mai ales după anul 1989, întrajutorarea financiară la Călan a îmbrăcat forma cunoscută sub numele de  C.A.R. Viitorul Călan.
Paşii făcuţi de C.A.R. Viitorul Călan în ultimii 25 de ani, odată cu apartenenţa sa la UTCAR Hunedoara, au fost fermi şi bine ghidaţi spre profesionalism şi eficienţă, care au permis sporirea gradului de întrajutorare a membrilor.
Cel mai important pas făcut de C.A.R. Viitorul Călan sub supravegherea şi cu sprijinul constant al UTCAR Hunedoara, al conducerii acesteia în ultimii 25 de ani, a fost desprinderea de sub tutela sindicală şi externalizarea activităţii din incinta întreprinderii (Combinatul Siderurgic Victoria Călan).
Acest lucru a permis formarea unui corp de angajaţi profesionişti şi devotaţi care au asigurat nu doar eficienţa activităţii, dar şi siguranţa şi buna gestiune a fondurilor sociale aparţinând membrilor C.A.R..
Cadrul legal implementat prin Legea 122/1996, care permite din plin manifestarea spiritului inovator, a creat premisele unei bune organizări a C.A.R. printr-o reglementare realizată prin statut şi normele proprii de lucru care permit valorificarea optimă a fondurilor financiare.
Legea 93/2009 califică activitatea de întrajutorare financiară a C.A.R. drept creditare cu titlu profesional.
Trecerea la economia de piaţă a presupus restructurarea întregii activităţi economice, zonele mono industriale, aşa cum a fost Călanul, fiind cele mai afectate.
Politicile de accelerare a privatizării, de restructurare a industriei n-au putut fi aplicate imediat din cauza disputelor politice, a barierelor birocraţiei şi a lipsei de experienţă administrativă, fapt care a influenţat negativ evoluţia Combinatului Victoria Călan.
Piaţa muncii a fost afectată de dezechilibre; diminuarea populaţiei ocupate în economie s-a produs îndeosebi în sectorul industrial după cum cunoaşteţi din experienţa nefericită pe care aproape fiecare familie din Călan şi împrejurimi a resimţit-o sub forma unei drame, prin pierderea locurilor de muncă.
Pentru a face faţă acestor schimbări, Consiliul Director al C.A.R. VIITORUL CĂLAN a luat de-a lungul timpului o serie de măsuri, obiectivele principale fiind: creşterea numărului de membri, realizarea unei bune capitalizări a Casei, oferirea de servicii conexe şi de asistenţă socială în limitele permise de legislaţie şi, nu în ultimul rând, extinderea Casei prin agenţii, astfel încât să putem veni în sprijinul cât mai multor oameni care doresc să apeleze la servicii de întrajutorare financiară.
Evoluţia cea mai importantă a Casei a avut loc în perioada 2004-2014.
Este de domeniul trecutului faptul că atunci când cineva solicita un împrumut trebuia să aştepte o anumită perioadă de timp. Anul 2014 este aproximativ al 10-lea an consecutiv în care fiecare împrumut solicitat a fost acordat prompt. În mod cert, şi acest fapt a contribuit la creşterea numărului de membri şi a prestigiului unităţii noastre.
Nesiguranţa zilei de mâine îi determină pe mulţi membri să nu solicite împrumuturi sau să recurgă la credite de mică valoare,  Pentru acoperirea riscului de împrumut, C.A.R. VIITORUL CĂLAN  şi-a constituit pe parcursul anilor  rezerve de risc în valoare de peste 85.000 lei.
Deşi comportamentul de plată în domeniu nu pune probleme majore, totuşi, şi la C.A.R. VIITORUL CĂLAN s-au înregistrat împrumuturi neperformante pentru care se va recurge la procedura executării silite. În acest sens, activitatea C.A.R. VIITORUL CĂLAN va sta în continuare sub semnul unor obiective de primă necesitate: actualizarea normelor interne de creditare, cu accent pe prudenţialitate şi reglementarea explicită a situaţiei debitorilor din împrumuturi, îmbunătăţirea deservirii membrilor, care să facă din unitatea noastră o entitate viabilă şi pe viitor, care să reziste într-un mediu concurenţial din ce în ce mai pronunţat.
Împrumuturile acordate de către C.A.R. VIITORUL CĂLAN  sunt susţinute din disponibilităţile proprii ale Casei şi din fondurile sociale ale membrilor.
C.A.R. s-a dovedit a fi, graţie iniţiativelor Consiliului Director,  o rampă de lansare a unor proiecte speciale de întrajutorare. La ora actuală, C.A.R.  a acumulat capitaluri importante şi îşi poate  permite să utilizeze o parte din veniturile obţinute pentru întărirea laturii sociale a C.A.R.
Astfel, începând cu acest an, C.A.R. va acorda membrilor săi şi membrilor familiei acestora (soţ/soţie, copil/copii, după caz) stimulente băneşti în următoarele situaţii:
– la căsătorie
– la naşterea copiilor;
– la aniversarea nunţii de argint, de aur şi de platină;
– în cazul producerii unor evenimente medicale grave (operaţii, terapie intensivă, spitalizare etc.);
– pentru fiecare copil premiat cu locul I la absolvirea unui ciclu şcolar
– pentru obţinerea de rezultate bune la competiţii şcolare naţionale şi internaţionale.
Dincolo de activitatea de creditare şi întrajutorare, C.A.R. VIITORUL CĂLAN s-a dovedit a fi pe parcursul anilor, pentru membrii săi şi un bun administrator al fondurilor lor sociale.
Potrivit raportului financiar-contabil al instituţiei, în ultimii ani, C.A.R. a realizat un excedent mediu anual de peste 700.000 lei iar în anul 2014 s-a raportat un excedent de 877.256 lei.
Acesta a fost distribuit membrilor sub formă de dobânzi, prin capitalizarea fondului social, fapt care a generat încă un motiv de creştere de gradului de încredere a membrilor în această Casă de ajutor reciproc.
În acest fel, fondul social mediu al membrilor C.A.R. a crescut în timp, fiind la finele anului 2014, în medie de 1.317 lei pe membru.
Politica de bonificare a fondului social a atins în 2014 nivelul mediu de 6 la sută, în acest fel asigurându-se protejarea corespunzătoare a acumulărilor membrilor.
Pe această cale s-a asigurat nu doar o protecţie reală a fondurilor depuse de membrii faţă de inflaţie, dar chiar s-a reuşit  consacrarea acestor depuneri în plasamente financiare cu un randament semnificativ.
O analiză a datelor comparative pentru ultimii ani  ne arată că, mizând pe o prudenţialitate mai mare, numărul creditelor acordate membrilor a fost mai mic, doar 3.091 împrumuturi acordate în anul 2014  faţă de 3.346 în cursul anului 2010.
Cu toate acestea, soldul împrumuturilor aflate în derulare la 31 decembrie 2014 este de 9.148.212 lei, în creştere cu  3.378.950 lei faţă de anul 2010.
Valoarea medie a unui împrumut a crescut de la 1.891 lei în anul  2010 la 2.669  lei în anul trecut.
Se poate spune că rezultatele bune obţinute şi gestionarea profesională a patrimoniului, alături de oportunitatea şi operativitatea  întrajutorării financiare practicate, au dus la creşterea capitalului de încredere a membrilor în Casa de ajutor reciproc Viitorul Călan.
 Preşedinte, Galenia Achimeţ

Scrie un comentariu

stiri si ziare
Citește articolul precedent:
WeChat, autentificare vocală

Aplicaţia de mesagerie WeChat a introdus de curând o funcţie nouă, bazată pe tehnologia Voiceprint şi care permite autentificarea în...

Incendiu la complexul hotelier Gambrinus din Petroşani

Un incendiu izbucnit în noaptea de marţi spre miercuri la un complex turistic din Petroşani, situat la intrarea în Defileul...

Primarii hunedoreni – on sau off-line pe Facebook?

Reţelele de socializare s-au transformat în ultima perioadă într-o tribună importantă pentru politicieni. Aici îşi postează mesajele care vor să...

Închide