ComunitatePolitica si administratie

Boșorod: Ce proiecte are în plan administrația locală

Magdalena Șerban

Pentru comunele mici, orice portiță ce se deschide pentru a le oferi suport fi­nan­ciar în vederea implementării investițiilor planificate de conducerile publice locale poate fi un trifoi norocos. La Boșorod, se mizează pe două proiecte care au rolul de a aduce plusvaloare, ambele urmând să fie accesate pe filieră guvernamentală.

Un drum și o rețea de apă
„Vom moderniza drumul comunal din Cioclovina (asfaltare, rigole de scurgere și tot ceea ce situația tehnică impune). La ora actuală este pietruit, ceea ce nu îi asigură re­zistență și durabilitate, în timp. Un alt proiect urmărește introducerea rețelei de apă în satul Bobaia, pentru ca populația să bene­fi­cieze de sistem centralizat. Ca sursă de ali­mentare cu apă ar fi râul ce vine dinspre Luncani. Estimăm un număr de 80 de gos­po­dării care ar putea să dispună de o astfel de utilitate. Oamenii de aici își iau necesarul zilnic de apă potabilă sau cel pentru diverse necesități din propriile fântâni. Nu ne confruntăm cu secetă în sezonul cald, pro­ba­bil poziția comunei influențând mult acest aspect. Așa că nu se poate spune că lumea a rămas fără apă, fie și temporar. Dar cred că trebuie să ne aliniem anilor în care trăim și să oferim cetățenilor maximum de confort”, a afirmat Denis Ovidiu Perța (foto stânga), vice­primarul din Boșorod. Trebuie precizat că solicitările de finanţare pentru programul ((Anghel Saligny)) se pot depune până în 8 noiembrie 2021, atât electronic, pe plat­for­ma pusă la dispoziţie de Ministerul Dez­vol­tării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, cât şi fizic, însă doar cu programare prealabilă în aceeaşi platformă digitală menţionată. Con­form metodologiei de aplicare, vor fi luate în considerare datele demografice, bugetele pri­măriilor, numărul de obiective aflate în de­rulare pe fiecare judeţ din totalul investiţiilor aflate în derulare la nivel naţional sau ne­ce­sarul de fonduri pentru finalizarea obiec­ti­velor de investiţii începute şi nefinalizate ori indicatorii statistici.

Șanse egale pentru toți
“Sunt programe investiționale care oferă o sursă de finanțare administrațiilor locale, așa cum e Programul ((Anghel Saligny)), pentru o serie de proiecte de dezvoltare precum alimentări cu apă şi staţii de tratare a apei, sisteme de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate, drumuri publice clasificate şi încadrate în conformitate cu prevederile le­gale în vigoare ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul loca­li­tăţilor, precum şi variante ocolitoare ale lo­calităţilor, poduri, podeţe, pasaje sau punţi pie­tonale, inclusiv pentru biciclete şi tro­ti­nete electrice. În principiu, sunt sprijinite pa­li­ere importante pentru modernizarea ori­cărei comunități rurale sau urbane. S-a sta­bilit că vor fi alocate cel puţin 140 de mili­oane de lei pentru fiecare judeţ, 4 milioane pentru fie­care comună şi 7 milioane de lei pentru fie­care oraş. S-a mai comunicat faptul că fie­care unitate administrativ-teri­torială va avea pre­alocată finanţarea minimă pentru cel puţin un proiect depus și declarat eligibil, în limita sumei prevăzute în normele metodologice. Con­tractele de finanţare mul­tianuale înche­iate între minister şi be­ne­ficiari au o durată de maximum cinci ani, fără a depăşi data de 31 decembrie 2028. Ne încercăm norocul cu drumul de la Cioclovina și cu rețeaua de apă din Bobaia. Vrem să le materializăm prin această axă de finanțare. Bugetul nostru local e mic și total insuficient pentru lucrări de anvergură. Dar și așa, din pu­ținul avut, momentan vrem să asfaltăm dru­muri și străzi în Chitid și Bobaia. Trei din­tre cele vizate sunt pietruite, iar unul a fost asfaltat, dar e deteriorat și necesită reabi­litare. Să ne ajute Dumnezeu să fim sănătoși și să putem face tot ce ne-am propus”, a ară­tat primarul co­munei Boșorod, Ioan Grecu (foto dreapta).

One thought on “Boșorod: Ce proiecte are în plan administrația locală

  • Grecule, iti mai face pribleme Buciumanca? Da-o afara de la Drupo sa ramana pe drumuri

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.