Bibliotecile anului 2022

Recent, bibliotecile din județ, dar și cei care lucrează aici, au fost premiate. Pentru munca și dăruirea lor.

 

Cu pasiune

„Ne-am întâlnit pentru a răsplăti munca de un an a celor mai bune biblio­teci municipale, orășenești și comunale, pentru a înmâna diplome și trofee, pen­tru a desemna bibliotecile anului 2022, un eveniment organizat de Biblioteca Ju­dețeană „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara. A fost o întâlnire de suflet, a fost revederea unei mari familii, o familie ai cărei membri au nobila profesiune de bibliotecar. A fi bibliotecar nu este doar o profesie, ci este o chemare, o vocație pe care noi toți o îndeplinim cu drag, cu pasiune. Toți bibliotecarii din județul Hunedoara au muncit serios în anul 2022, cu responsabilitate și devotament față de comunitatea pe care o servesc”, a declarat Sebastian Bara, managerul Bibliotecii Județene.

Nu oricine are această chemare

„Nivelul de pregătire profesională a crescut de la un an la altul, toți au depus eforturi serioase pentru a face față provocărilor timpului pe care îl trăim: timpul tehnologiei tot mai avansate, atotputernice, cu care mereu trebuie să fim la curent. Cine nu poate să țină pasul cu tot ce presupune era digitalizării este nevoit să bată pasul pe loc. Ca și până acum, criterii precum calitatea activității fiecărui bibliotecar, aptitudinile de bun organizator și comunicator, grija faţă de bibliotecă, capacitatea bibliotecarilor de a atrage cât mai mulţi cititori, spiritul de iniţiativă în organizarea unor acțiuni cât mai interesante și utile pentru locuitorii comunităţii locale în care funcționează biblioteca, gama cât mai variată de ser­vicii oferite utilizatorilor bibliotecii, trans­miterea de informații culturale pe pa­ginile de socializare etc. au avut impor­tan­ță în decernarea trofeelor pe anul 2022. Chiar dacă premiile pe care le-au primit au doar valoare de simbol, acest simbol poate fi mai valoros decât un premiu în bani pentru că este un premiu care înseamnă respectul și prețuirea noastră față de munca pe care zi de zi o desfășoară. Nu oricine are chemare către această profesiune care pre­su­pune o adevărată pasiune pentru carte, presupune priceperea de a comunica și de a interrelaționa cu cei care trec pragul bibliotecii, indiferent de vârstă. Este o artă să fii bibliotecar pentru că, dincolo de plăcerea de a munci în mijlocul cărților, trebuie să știi să atragi cititorii, trebuie să le oferi tot timpul informații, iar era internetului ne ajută foarte mult în acest sens”, a adăugat Sebastian Bara.
După evaluarea rezultatelor obținute, în funcție de criteriile stabilite, pe „po­diu­mul de premiere” au urcat următoarele biblioteci:
– La categoria biblioteci municipale: BIBLIOTECA MUNICIPALĂ „GHEORGHE PÂRVU” BRAD
– La categoria biblioteci orășenești: BIBLIOTECA ORĂȘENEASCĂ HAȚEG, BIBLIOTECA ORĂȘENEASCĂ PETRILA
– La categoria biblioteci comunale: BIBLIOTECA COMUNALĂ LELESE, BI­BLIO­TECA COMUNALĂ RÂU DE MORI, BIBLIOTECA COMUNALĂ TURDAȘ.
Cu acest prilej a fost acordată și o di­plomă de excelență unor bibliotecari care s-au remarcat în mod deosebit prin activitate și implicare în existența co­munității locale, iar diploma am oferit-o în semn de prețuire pentru munca desfășurată de-a lungul unei vieți, cu competență și mult suflet. Anul acesta, diploma de excelență a revenit Narcisei Sorescu, bibliotecară la Biblioteca Co­mu­nală Baru, și Esterei Ursachi, biblio­te­cară la Biblioteca Orășenească Uricani.