Comunitate

Beriu: Calcule pentru o platformă comunală destinată gunoiului de grajd

Magdalena Șerban

Prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), autoritățile publice locale pot implementa un sis­tem integrat de colectare și valo­ri­ficare a gunoiului de grajd, în con­tex­tul în care condițiile de bune practici agricole trebuie respectate. Însă fie­care primărie știe care sunt nevoile oamenilor locului.

Vor cântări situația
„Pe mine mă preocupă să fie bine pentru cetățeni, asta este ideea unei investiții. O să studiem zilele acestea ce presupune exact un astfel de pro­iect, la ce trebuie să ne angajăm și ce im­pact pozitiv va avea asupra popula­ției. Știm că prevederile de mediu tre­buie respectate, mai știm că nor­mativele europene stipulează măsuri pentru a preîntâmpina infestarea apei cu nitrați și nitriți, periculoși pentru pânza freatică. De asta platformele comunale sunt dotate cu echi­pa­mente cu care se poate asigura trans­portul, com­postarea și îm­prăș­tierea gunoiului de grajd. Însă repet, trebuie analizat în detaliu. După, vedem dacă și cum vom depune și noi solicitare de finanțare. La ora actuală, fiecare gos­podărie se descurcă cu forțe proprii. Fântânile și izvoarele de prin sate, din păcate, nu toate s-au dovedit cu apă potabilă, în urma analizelor. Trebuie ținut cont și de acest aspect, adică de impactul asu­pra mediului. În rest, unii și-au făcut platforme individuale, dar una co­mu­nală e altă poveste. Oricum, gunoiul de grajd e valoros pentru crescătorii de animale care dețin automat și terenuri pe care le lucrează. Dacă vrei să cumperi o remorcă cu gunoi de grajd, nu ai de la cine. Toți îl folosesc”, a anunțat Emil Bîc (foto), primarul din Beriu. Potrivit spe­cia­liștilor, în cazul apei poluate cu nitrați și nitriți, chiar dacă este fiartă, cantitatea de nitrați nu se diminuează, ci crește în urma eva­porării. Totodată, prin împrăștierea gunoiului proaspăt există riscul ca te­renul agricol să fie infestat cu ger­meni anaerobi sau micro­ro­ga­nis­me parazitare. De asemenea, acest proce­deu favorizează răs­pân­di­rea de buru­ieni, de­oa­rece gu­no­iul proaspăt con­ține semințe care își pierd pro­prietățile ger­minative doar prin procesul de fermentare (când tem­pe­ratura ajunge la peste 60 gra­de Celsius). Gunoiul de grajd proaspăt con­sumă azot și fosfor din sol în pro­cesul de fermentare. În plus, cantitatea de substanță activă din gunoiul com­plet fer­men­tat este du­blă față de can­titatea de substanță activă din gunoiul proaspăt. În con­cluzie, gunoiul de grajd trebuie de­pozitat pe o platformă indi­vi­du­a­lă sau comunală, cu suprafață im­per­meabilă, cu scopul de a evita scurgerile de fracții lichide în sol și apa freatică. Finanțarea se va câștiga pe principiul „primul venit, primul servit”, în limita bugetului maxim eligibil pre­a­lo­cat (228.300.000 de euro, echi­valentul a 1.119.925.650 de lei). Rata acordată prin PNRR este de 100 la sută, iar valoarea maximă eligibilă e de 1.000.000 euro/platformă comunală nou înființată.