FlashPolitica si administratie

Bau-baul de la ANAF!

Noul șef de la ANAF promite măsuri dure împotriva celor care fac evaziune fiscal. Lucian Heiuș (foto) susţine că instituția pe care o con­duce va fi un partener pentru contri­bu­a­bilii cinstiți.

Acțiuni ferme
„Îmi asum misiunea de a demonstra că ANAF-ul este un partener al con­tribuabililor onești, că această insti­tuție merită încrederea și respectul cetățenilor, dar și că vom lupta cu de­terminare împotriva evaziunii fiscale.
În acest sens, vreau să vă anunț că în următoarele zile vor începe con­troale ample în toate domeniile cu risc ridicat de evaziune.
Combaterea evaziunii este unul dintre principalele obiective ale ANAF, pre­cum și parte din misiunea mea per­sonală la conducerea acestei insti­tuții. Acțiuni ferme și decisive sunt ne­ce­sare pentru eradicarea aces­tui flagel al economiei pentru a asi­gura re­sursele necesare îmbu­nă­tă­țirii nivelului de trai al populației. Cred că plata taxelor și impozitelor este și un act de res­pon­sa­bi­litate so­cială pentru fie­care dintre noi, de la marile cor­po­rații, la mici an­tre­prenori, până la per­soa­nele fizice. Trebuie să fim cu toții conștienți și res­ponsabili și să înțe­legem că un grad de co­lec­tare cât mai mare se traduce într-un buget națio­nal sănătos, care poate acoperi cu ușurință nevoile de func­țio­nare ale sta­tului, mai ales în sec­toare sensibile, ca educația, sănă­ta­tea sau infra­struc­tura”, a spus preșe­dintele

Număr de telefon pentru reclamații
„În același timp, vă promit că nu voi tolera nici un fel de abuz din partea organelor de control! Nu voi accepta ca imaginea acestei instituții să fie murdărită de o mână de oameni care și-au pierdut reperele morale!
Începând de astăzi, pun la dispoziția contribuabililor un număr de telefon – 0723 568 179 – conectat la cabinetul meu, unde aceștia pot suna și re­cla­ma orice comportament abuziv al inspec­torilor ANAF, iar eu mă voi ocu­pa per­sonal de verificarea și solu­țio­narea cu fermitate a celor semnalate. Sunt încrezător că ANAF-ul se va ridica la înălțimea așteptărilor cetă­țe­nilor prin pro­fesionalism, onestitate și serio­zi­ta­te!”, a adăugat Heiuș. (A. Năstase)

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.