Gura lumii

BÂRFE, ZVONURI, ADEVĂRURI

Se aude că mai mulți crai dintr-o insti­tuţie au comis-o. Băieții ar fi fost trimiși, spun gurile rele, să investigheze o afacere oneroasă în care s-ar fi dat un tun de milioane. Gurile rele spun că banii s-au îm­părţit în trei, adică pa­tro­nului, unui om influ­ent politic și chiar șe­fului crailor. Aceștia nu știau de socoteală și s-au pus pe verificat și-n gaură de șarpe iar la final au făcut raport. Acum superiorul celor trei, nemulţumit mai ales de faptul că nu-și mai primește taxa de protecţie, dar și că ar putea avea probleme, încearcă să-i seducă pe subordonați să fa­că pierdute do­cu­men­tele buclucașe.

 

Probleme mari pen­tru un sindicalist dintr-o zonă cu multe lăm­paşe. Gurile rele vor­besc că la sediul ins­ti­tuţiei pe care o con­duce a fost vânzoleală mare. Sindicalistul a aflat din sursele lui că va veni cineva pentru a-i face o „cheie”, adi­că să-l prindă cu mâţa-n sac pentru că nu s-a aliat cu partidul care trebuie. Cum alegerile bat la uşă, iar sindi­ca­listul defilează cu altă culoare politică decât cea permisă în urbea din care şi el face par­te, băieţii s-au supărat nevoie mare. Aşa că au gândit un control pe toate liniile, veri­fi­care care ar urma să înceapă în aceste zile la instituţia sindi­ca­listului. Zvonarii spun că omul a aflat de ce-l așteaptă, așa că atât el cât și subordonații lui au muncit la tocat de hârtii de i-a prins noap­tea.