BÂRFE, ZVONURI, ADEVĂRURI

A rămas cu buza um­flată și cu banii dați! Șușotesc bârfitorii din­tr-o urbe din zona cu lămpașe cum că o­dras­la unui lopătar a ră­mas fără job înainte de a fi angajat. Tatăl bei­zadelei a ajuns în po­litică și este un ma­estru în a aranja pe pile orice, așa cum proceda în vremuri de mult a­puse. La locul de mun­că era încadrat ca ne­ca­lificat, dar în alt ser­viciu avea o funcție de­o­sebit de importantă, rang obținut pentru că-și turna cu dedicare maximă toți colegii. Re­venind la subiect, omul a reușit să-și an­ga­jeze fiica la un ser­viciu, să o pună la casa ei. A venit rândul me­zinului și s-a dat peste cap să-i prindă un post călduț. A umblat chiar și la teșcherea, că în ziua de azi nu mai este re­compensat turnatul, iar lucrurile s-au a­ran­jat. Cel puțin așa părea, că totul a fost năruit de decizia diriguitorilor de la Capitală de a se sista angajările în sistemul public. Așa că omul este foc și pară, că a dat banii și odrasla e li­beră în continuare să umble teleleu.

 

O problemă strin­gen­tă pentru comu­ni­tate și mai ales pentru mediu își va găsi re­zol­varea. Soluția, spun bâr­fitorii avizați, ar fi o firmă de casă a unui politician din vestul re­giunii cu lămpașe. Toa­te cărțile au fost făcute în așa fel ca firma în cauză să încaseze su­me frumoase pentru a rezolva, chipurile, pro­blema stringentă. Câr­co­tașii mai spun că în realitate nu se va re­zolva nimic, doar se vor muta gunoaiele dintr-o urbe în alta. Este drept, dacă ne luăm după zvonuri, că mizeriile vor fi duse și îngropate pe vecie pe un teren pri­vat, chiar dacă este ile­gal acest lucru.