BÂRFE, ZVONURI, ADEVĂRURI

Vorbesc cârcotașii prin târg că un func­ționar din zonă, ajuns cu ceva pile pe o func­ție destul de im­por­tantă, a fost certat de șeful instituției. Mo­ti­vul? Omul nostru stă tot timpul pe Facebook, evident, în timpul ser­viciului. Când se în­cheie orele de pro­gram, omul e odihnit, cu like-urile date și cu comentariile făcute la prietenii virtuali. În aceste condiții, po­ves­tesc gurile rele, res­pec­tivul nu are cum să-și facă treaba pen­tru care este, totuși, plătit regește. Cârco­tașii anunță că ur­mează ca omul să fie sancționat, sau chiar dat afară.

 

Spun zvonerii pe la colțuri că un angajat dintr-o instituție vrea să își trădeze salva­torul care i-a întins o mână și l-a angajat, atunci când toată lu­mea i-a întors spatele. Dar, cum se întâmplă deseori, omul a uitat de ajutorul primit, iar acum se vrea pen­sio­nat, ca să se poată angaja într-altă parte, cu un salariu mai ba­ban. Zvonerii șușotesc că respectivului îi va fi greu să reușească o asemenea manevră, dar nu e imposibil. Mai mult, s-ar putea ca sal­vatorul său să-l dea afară dacă află ce vrea să facă, iar atunci lu­crurile se complică. Tre­buie doar ca un „prie­ten” să-i spună șefului său despre si­tuația cu pricina și atunci îl va aranja pe omul nostru.