Gura lumii

BÂRFE, ZVONURI, ADEVĂRURI

Mai mulți tineri ve­seli care se ocupau cu tot felul de fărădelegi, de la furturi la pont, tâl­hării şi alte fără­de­legi sunt înapoi în ca­pitala regiunii cu lăm­pașe. Băieții și-au fă­cut pedeapsa și au pro­mis în fața celor de la pușcărie că nu vor mai da pe acolo cât vor trăi. Spășiți și plân­găcioși, dacă e să ne luăm după cârcotași, imediat după ce au ieșit de pe poarta în­chisorii și-au reluat ”afa­cerile”. De la scan­daluri, ameninţări şi pla­sarea unor fetiţe la produs şi până la că­mătărie ori taxă de protecţie, totul face parte din arsenal. Zvo­narii susțin că deja se lucrează la relocarea lor și mai este o ches­tiune de timp până vor fi iar urcați în dube.

 

Pricopsit cu o a­man­tă tinerică și fe­ri­cit nevoie mare, un fost directoraș din su­dul județului este pe cale să i se îndepli­neas­că și o ultimă do­rință. Să rămână liber, fără nici un fel de obli­gații față de consoar­tă, astfel încât să nu fie arătat cu degetul pe stradă că și-a aban­do­nat familia. Bârfitorii susțin că directorașul a făcut în așa fel ca familia lui să afle de aventură iar con­soar­ta, cunoscută că-i fier­be repede sângele, s-a și năpustit la iubițica so­țului ei. Zvonarii spun că a bumbăcit-o bine și a fost nevoie ca mas­cații să o elibe­re­ze. Pentru asta a primit o pedeapsă destul de aspră și ar putea ajun­ge în spatele gratiilor. De asta se ocupă con­sortul care face pre­siuni, în secret, ca niș­te investigatori să con­teste prima soluție și să ceară o pedeapsă și mai aspră.